Документ 2565-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до деяких законів України
щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 21, ст.304 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. У розділі V Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18,
ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 235;
2004 р., N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408):
цифри та слова:
"2710 00 27 31 - - - - - - - - - з 40 євро 40 євро тис.л вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок
2710 00 27 39 - - - - - - - - - 15 євро 15 євро тис.л інші за за
1000 кг 1000 кг
2710 00 27 90 - - - - - - - - інші 15 євро 15 євро тис.л" за за
1000 кг 1000 кг
замінити цифрами та словами:
"2710 00 27 31 - - - - - - - - - з 0 0 тис.л вмістом не менше 5%
високооктанових
кисневмісних добавок
2710 00 27 39 - - - - - - - - - 0 0 тис.л інші
2710 00 27 90 - - - - - - - - інші 0 0 тис.л";
цифри та слова:
"2710 00 29 01 - - - - - - - з 40 євро 40 євро тис.л вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок
2710 00 29 09 - - - - - - - - інші 15 євро 15 євро тис.л" за за
1000 кг 1000 кг
замінити цифрами та словами:
"2710 00 29 01 - - - - - - - з 0 0 тис.л вмістом не менше 5 %
високооктанових
кисневмісних добавок
2710 00 29 09 - - - - - - - - інші 0 0 тис.л";
цифри та слова:
"2710 00 34 31 - - - - - - - - з 40 євро 40 євро тис.л вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок
2710 00 34 39 - - - - - - - - - 15 євро 15 євро тис.л інші за за
1000 кг 1000 кг
2710 00 34 90 - - - - - - - - інші 15 євро 15 євро тис.л" за за
1000 кг 1000 кг
замінити цифрами та словами:
"2710 00 34 31 - - - - - - - - з 0 0 тис.л вмістом не менше 5 %
високооктанових
кисневмісних добавок
2710 00 34 39 - - - - - - - - - 0 0 тис.л інші
2710 00 34 90 - - - - - - - - інші 0 0 тис.л";
цифри та слова:
"2710 00 61 00 - - для специфічних 1,5 євро 1,5 євро -
процесів переробки за за
1000 кг 1000 кг
2710 00 65 00 - - - для хімічних 1,5 євро 1,5 євро -
перетворень у за за
процесах, крім 1000 кг 1000 кг
зазначених у
підкатегорії
2710 00 61 00
2710 00 69 00 - - - для інших цілей 1,5 євро 1,5 євро -"
за за
1000 кг 1000 кг
замінити цифрами та словами:
"2710 00 61 00 - - для специфічних 0 0 -
процесів переробки
2710 00 65 00 - - - для хімічних 0 0 -
перетворень у
процесах, крім
зазначених у
підкатегорії
2710 00 61 00
2710 00 69 00 - - - для інших цілей 0 0 -".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 травня 2005 року
N 2565-IVвгору