Документ 256-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 березня 2019 р. № 256
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 957; 2017 р., № 49, ст. 1531; 2018 р., № 30, ст. 1064), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України


В.ГРОЙСМАН

Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 256

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1. Абзац третій пункту 3 після слів “Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” доповнити словами і цифрами “, та розподіляється відповідно до частини третьої статті 10 зазначеного Закону за такою формулою:

Vi = Vo х (Xi/X + Yi/Y)/2,

де Vi - обсяг субвенції об’єднаної територіальної громади;

Vo - загальний обсяг субвенції;

Xi - кількість сільського населення об’єднаної громади;

X - кількість сільського населення всіх об’єднаних територіальних громад;

Yi - площа території об’єднаної територіальної громади;

Y - площа територій усіх об’єднаних територіальних громад”.

2. Підпункт 1 пункту 5 після слів “об’єднаної територіальної громади” доповнити словами “з урахуванням потреб різних соціальних груп з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків”.

3. В абзаці третьому пункту 6 слова “постановою Кабінету Міністрів України, якою” замінити словами “акта Кабінету Міністрів України, яким”.вгору