Документ 256-2002-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава - 951-2017-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2002 р. N 256
Київ
Про затвердження Порядку фінансування
видатків місцевих бюджетів на здійснення
заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення за рахунок
субвенцій з державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003
N 323 ( 323-2004-п ) від 17.03.2004
N 1187 ( 1187-2004-п ) від 08.09.2004
N 888 ( 888-2005-п ) від 12.09.2005
N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006
N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007
N 1098 ( 1098-2007-п ) від 05.09.2007
N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010
N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015
N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017
N 722 ( 722-2017-п ) від 27.09.2017
N 951 ( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, що
додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
2. Установити, що головні розпорядники коштів місцевих
бюджетів:
ведуть персоніфікований облік отримувачів пільг за соціальною
ознакою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
29 січня 2003 р. N 117 ( 117-2003-п ) "Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177), житлових субсидій
населенню, допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу; { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 80 ( 80-2015-п ) від
04.03.2015 }
здійснюють розрахунки з постачальниками послуг на підставі
поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які
мають право на відповідні пільги. { Абзац третій пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426 ( 426-2017-п ) від
21.06.2017 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 1187 ( 1187-2004-п ) від
08.09.2004, N 888 ( 888-2005-п ) від 12.09.2005, N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006, N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007, N 1098 ( 1098-2007-п ) від 05.09.2007; в редакції
Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
2-1. У зв'язку з покладенням на управління праці та
соціального захисту населення додаткових завдань, передбачених
пунктом 2 цієї постанови, збільшити граничну чисельність управлінь
(головних управлінь) праці та соціального захисту населення,
обласних, Севастопольської міської, районних, районних у
м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатком.
Міністерству фінансів під час доопрацювання Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачити відповідні
видатки на утримання додаткової чисельності зазначених
працівників. ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
3. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з
метою виконання затвердженого цією постановою Порядку внести у
двотижневий термін Кабінетові Міністрів України узгоджені
пропозиції щодо матеріального та фінансового забезпечення
структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
міськвиконкомів та місцевих державних адміністрацій, до
компетенції яких належать питання праці та соціального захисту
населення.
4. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Міністерству транспорту та зв'язку з урахуванням норм
Порядку, затвердженого цією постановою, розробити і затвердити
порядок оформлення та виплати допомоги, субсидій та інших виплат
населенню, які надаються у грошовій формі. ( Постанову доповнено
пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від
29.10.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1187
( 1187-2004-п ) від 08.09.2004 )
5. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров'я,
Міністерством культури і туризму розробити і затвердити порядок
забезпечення працівників бюджетних установ безоплатним
користуванням житлом з опаленням та освітленням відповідно до
пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України
про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини другої статті 29 Основ
законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацу першого
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ). ( Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 888
( 888-2005-п ) від 12.09.2005 )

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256
ПОРЯДОК
фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту
населення за рахунок субвенцій
з державного бюджету
{ У назві і тексті Порядку слово "субвенції" замінено словом
"субвенцій" згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п )
від 29.10.2003 }
{ У тексті Порядку слова "додаткових виплат населенню на
покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг"
замінено словами "субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на
придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу"; після слів "ветеранам війни і праці"
доповнено словами "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами,
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи", а після слів "допомоги сім'ям з дітьми"
доповнено словами "малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам"; після слів "окремих
категорій громадян" доповнено словами "послуг зв'язку та
інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на
отримання ліків, зубопротезування)" згідно з Постановою
КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 }
{ Текст Порядку після слів "ветеранам органів внутрішніх справ"
доповнено словами "вдовам ветеранів військової служби та
ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із
служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам
міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або
стали інвалідами при проходженні військової служби"; після
слів "внаслідок Чорнобильської катастрофи" доповнено словами
і цифрами "пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), частиною другою статті 29 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 );
після слів "дітям-інвалідам" доповнено словами "та житлових"
згідно з Постановою КМ N 1187 ( 1187-2004-п ) від 08.09.2004 }
{ У тексті Порядку слова "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби
та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із
служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх
утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової
служби" замінено словами "особам, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної
пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою
або вислугою років військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції,
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового
і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби";
доповнено текст: після слів "громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" словами "дружинам
(чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, дітям війни, особам, які мають право
на забезпечення вугіллям на побутові потреби згідно із статтею 48
Гірничого закону України ( 1127-14 )"; після слів
"дітям-інвалідам" словами "тимчасової державної допомоги дітям";
слова і цифри "частиною другою статті 29" замінено словами і
цифрами "частиною четвертою статті 29" згідно з Постановою КМ
N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006 }
{ У тексті Порядку слова "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони,
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної
охорони" замінено словами "ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної
охорони, ветеранам Держспецзв'язку, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та
ветеранів Держспецзв'язку" згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007 }
{ Текст Порядку після слів "послуг зв'язку" доповнено словами
", зокрема безпроводового доступу до телекомунікаційної
мережі з придбанням відповідних стаціонарних абонентських
терміналів" згідно з Постановою КМ N 1098 ( 1098-2007-п )
від 05.09.2007 }
{ У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінено словами "Державна казначейська
служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою
КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
{ у тексті Порядку слова "інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам
та тимчасової державної допомоги дітям" і "тимчасової державної
допомоги дітям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
замінено словами "інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу" згідно з
Постановою КМ N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015 }

1. Цей Порядок визначає відповідно до статті 102 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) механізм фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення щодо надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та
постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот,
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу; доставки громадянам повідомлень про призначення
субсидії; допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу за рахунок субвенцій з державного
бюджету. { Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від
29.12.2010, N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2017-п ) від
08.11.2017 }
2. Фінансування видатків місцевих бюджетів за державними
програмами соціального захисту населення провадиться за рахунок
субвенцій, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, у
межах обсягів, затверджених у обласних бюджетах, бюджеті
Автономної Республіки Крим, бюджетах міст Києва та Севастополя,
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення, районних бюджетах, бюджетах об’єднаних територіальних
громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, на зазначені цілі. Забороняється
фінансування місцевих програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }
3. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення є керівники головних управлінь, управлінь,
відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих
держадміністрацій, виконавчих органів рад, об’єднаних
територіальних громад, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, до компетенції
яких належать питання праці та соціального захисту населення (далі
- головні розпорядники коштів). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }
4. Перерахування сум субвенцій на фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення провадиться Державною
казначейською службою згідно з помісячним розписом асигнувань
державного бюджету, але в межах фактичних зобов'язань відповідних
бюджетів щодо пільг, субсидій і допомоги населенню. { Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 730 ( 730-2006-п ) від
25.05.2006, N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }
Щомісячні суми субвенцій перераховуються на рахунки місцевих
бюджетів, відкриті Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій у відповідних органах Державної
казначейської служби, пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим
у державному бюджеті для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя. { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 323 ( 323-2004-п ) від
17.03.2004 }
5. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів щомісяця
готують інформацію про фактично нараховані суми та акти звіряння
розрахунків за надані послуги з підприємствами - надавачами
відповідних послуг і надсилають їх фінансовим органам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення), об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно
із законом та перспективним планом формування територій громад:
{ Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }
до 3 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; { Абзац
другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007 }
до 5 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг і
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу; { Абзац третій
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219
( 1219-2010-п ) від 29.12.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }

{ Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 951 ( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }

кожного робочого дня (у разі потреби) - щодо одноразової
частини допомоги при народженні дитини. { Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 722 ( 722-2017-п ) від
27.09.2017 }
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів щомісяця до 14
числа місяця, що настає за звітним періодом, готують інформацію
про суми нарахованих пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам
повідомлень про призначення субсидії та надсилають фінансовим
органам райдержадміністрацій, виконавчим органам міських рад (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення), об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно
із законом та перспективним планом формування територій громад.
{ Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 951
( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
Підприємства - надавачі послуг з постачання електроенергії,
транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуг з
тепло-, водопостачання і водовідведення, послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот, доставки громадянам повідомлень про
призначення субсидії готують реєстри обсягів спожитих енергоносіїв
та наданих послуг, що підлягають перерахуванню, відповідно до
фактичних обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, але не
вище обсягів нарахованих сум пільг і субсидій, і надсилають їх
протягом місяця, але не пізніше 14 числа місяця, що настає за
звітним періодом, фінансовим органам райдержадміністрацій,
виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення), об’єднаних територіальних
громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад, та головним розпорядникам коштів
місцевих бюджетів. Форма та порядок заповнення реєстру
встановлюються Мінфіном. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 951 ( 951-2017-п ) від 08.11.2017 } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003; в редакції Постанови КМ N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006 }

{ Пункт 5-1 виключено на підставі Постанови КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }

6. Фінансові органи районних держадміністрацій, виконкомів
міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення), об’єднаних територіальних громад, що
створюються згідно із законом та перспективним планом формування
територій громад, на підставі інформації, зазначеної у пункті 5
цього Порядку, щомісяця готують реєстри сум, що підлягають
перерахуванню, та подають їх Міністерству фінансів Автономної
Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, управлінням Державної
казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі: { Абзац перший пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 426 ( 426-2017-п ) від
21.06.2017, N 951 ( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
до 5 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; { Абзац
пункту 6 в редакції Постанов КМ N 730 ( 730-2006-п ) від
25.05.2006, N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007 }
до 7 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу; { Абзац пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від
29.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }
протягом місяця, але не пізніше 19 числа місяця, що настає за
звітним періодом, - щодо пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), послуг з тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам
повідомлень про призначення субсидії. { Абзац пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від
29.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017; в редакції Постанови КМ N 951
( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові
органи обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій у дводенний строк узагальнюють реєстри,
зазначені в абзаці четвертому пункту 6 цього Порядку, та надають
їх управлінням Казначейства. { Пункт 6 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
Форма узагальненого реєстру та порядок його заповнення
встановлюються Мінфіном за поданням Казначейства. { Пункт 6
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 722
( 722-2017-п ) від 27.09.2017; в редакції Постанови КМ N 951
( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
Форма реєстрів ( z1870-13 ) встановлюється Мінфіном за
поданням Казначейства. { Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ
N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015 }
Управління Державної казначейської служби в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі щомісяця
подають Державній казначейській службі відповідні дані щодо
фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомоги та
кредиторської заборгованості відповідних бюджетів згідно із
зазначеними реєстрами. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 }
Державна казначейська служба перераховує до 10 числа
поточного місяця субвенцію на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007 }
У разі виникнення додаткових зобов'язань головні розпорядники
коштів місцевих бюджетів надсилають щомісяця до 18 числа
фінансовим органам райдержадміністрацій, виконкомів міських рад
(міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення) уточнену інформацію про фактично нараховані у поточному
місяці суми. Зазначені фінансові органи готують уточнені реєстри
нарахованих у поточному місяці сум та подають їх до 20 числа
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим
органам обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, управлінням Державної казначейської служби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007 }
Державна казначейська служба перераховує щомісяця до 25 числа
субвенцію на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи
II групи внаслідок психічного розладу згідно з уточненою
інформацією про фактично нараховані у поточному місяці суми
допомоги. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007 }
Управління Державної казначейської служби в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі не пізніше
наступного операційного дня подають (у разі потреби) дані щодо
фактично нарахованих сум одноразової частини допомоги при
народженні дитини згідно із зазначеними реєстрами Державній
казначейській службі, яка перераховує субвенцію на виплату
допомоги в межах бюджетних призначень. { Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 722 ( 722-2017-п ) від 27.09.2017 }
Казначейство перераховує протягом місяця, але не пізніше 24
числа місяця, що настає за звітним періодом, субвенцію для виплати
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу
та постачання), послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот за
видами послуг згідно із зведеними реєстрами. { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2017-п ) від
08.11.2017 } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 }
7. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансові органи обласних держадміністрацій протягом двох
операційних днів після отримання коштів субвенцій надають органам
Державної казначейської служби платіжні доручення щодо
перерахування цих коштів на рахунки районних бюджетів, бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно
із законом та перспективним планом формування територій громад,
пропорційно фактичним зобов’язанням з пільг, субсидій і допомоги
населенню відповідних бюджетів на дату проведення платежів з їх
оплати. { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 323
( 323-2004-п ) від 17.03.2004, N 730 ( 730-2006-п ) від
25.05.2006, N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }
Платіжні доручення щодо перерахування коштів одноразової
частини допомоги при народженні дитини на рахунки місцевих
бюджетів подаються (у разі потреби) органам Державної
казначейської служби не пізніше наступного операційного дня.
{ Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 722
( 722-2017-п ) від 27.09.2017 }
Щомісячні суми субвенцій перераховуються органами Державної
казначейської служби на рахунки місцевих бюджетів з урахуванням їх
обсягів, передбачених у бюджеті Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетах для відповідних місцевих бюджетів. { Абзац
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 }
Органи Державної казначейської служби протягом операційного
дня з часу отримання відповідних платіжних доручень направляють
кошти субвенцій на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в
територіальних управліннях Державної казначейської служби.
8. Отримані місцевими бюджетами суми субвенцій
перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки
головних розпорядників коштів, відкриті в територіальних
управліннях Державної казначейської служби, для здійснення
відповідних видатків.
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів здійснюють
протягом двох операційних днів розрахунки з постачальниками
відповідних послуг і ведуть облік за видами пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в
тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання),
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; доставки
громадянам повідомлень про призначення субсидії; допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного
розладу. { Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 888
( 888-2005-п ) від 12.09.2005, N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007; в редакції Постанов КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від
29.12.2010, N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2017-п ) від
08.11.2017 }
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів не пізніше
наступного операційного дня перераховують кошти одноразової
частини допомоги при народженні дитини на рахунок одержувача
допомоги. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 722
( 722-2017-п ) від 27.09.2017 }
8-1. Кошти, отримані як субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, отримані постачальниками від
головних розпорядників місцевих бюджетів згідно з пунктом 8 цього
Порядку за електричну енергію, природний газ, послуги з
транспортування, розподілу та постачання природного газу, тепло-,
водопостачання і водовідведення, утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот та іншими суб’єктами господарювання, розрахунки з якими
здійснюються за рахунок таких коштів, використовуються протягом
бюджетного року за цільовим призначенням.
Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на постачання
природного газу, отримані кошти спрямовуються на оплату природного
газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в
тому числі ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України"), на оплату послуг з розподілу та транспортування
природного газу операторам газорозподільної системи та оператору
газотранспортної системи.
Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на розподіл
природного газу, кошти, отримані згідно з абзацами другим та
сьомим цього пункту, спрямовуються на оплату природного газу
оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому
числі ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"), на
оплату послуг з транспортування природного газу оператору
газотранспортної системи та (або) сплату грошових зобов’язань з
податків, зборів і платежів до державного бюджету, в тому числі
податку на додану вартість в межах нарахувань на обсяг планової
тарифної виручки, встановленої НКРЕКП на плановий період.
Суб’єктом господарювання, який має ліцензію на
транспортування природного газу, кошти, отримані згідно з абзацами
другим, третім та сьомим цього пункту, спрямовуються на оплату
природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного
газу (в тому числі ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України") та (або) сплату грошових зобов’язань з податків, зборів
і платежів до державного бюджету.
Оптовими продавцями природного газу (в тому числі ПАТ
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України") кошти,
отримані згідно з абзацами другим - четвертим та сьомим цього
пункту, спрямовуються виключно на закупівлю природного газу у
вітчизняних виробників та (або) сплату грошових зобов’язань з
податків, зборів і платежів до державного бюджету.
Вітчизняними виробниками природного газу отримані кошти
спрямовуються на сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і
платежів до державного бюджету.
Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на виробництво
теплової енергії, отримані кошти спрямовуються на оплату
природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного
газу (в тому числі ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України") та інших енергоносіїв, спожитих для виробництва теплової
енергії, оплату послуг з розподілу та транспортування природного
газу операторам газорозподільної системи та оператору
газотранспортної системи, спожиту електричну енергію, сплату
грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного
бюджету (крім податку на додану вартість).
Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на постачання
теплової енергії, виробленої іншими суб’єктами господарювання,
отримані кошти спрямовуються на оплату теплової енергії, інших
енергоносіїв, використаних у процесі транспортування та постачання
теплової енергії, сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і
платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість).
Підприємствами - постачальниками (виробниками) інших
енергоносіїв (крім природного газу та електричної енергії), які
постачають їх для виробництва теплової енергії, отримані кошти
спрямовуються на оплату послуг з тепло-, водопостачання та
водовідведення, послуг з транспортування, розподілу та постачання
природного газу, електричної енергії, виплату заробітної плати з
нарахуваннями на неї, сплату грошових зобов’язань з податків,
зборів і платежів до державного бюджету.
Підприємствами водопостачання і водовідведення отримані кошти
спрямовуються на оплату електричної енергії, в тому числі
заборгованості за минулі періоди та сплату грошових зобов’язань з
податків, зборів і платежів до державного бюджету (крім податку на
додану вартість).
Підприємствами, що надають послуги з утримання будинків,
споруд і прибудинкових територій, вивезення побутового сміття і
рідких нечистот, отримані кошти спрямовуються на оплату послуг з
тепло-, водопостачання та водовідведення, послуг з
транспортування, розподілу та постачання природного газу,
електричної енергії, сплату грошових зобов’язань з податків,
зборів і платежів до державного бюджету та виплату заробітної
плати з нарахуваннями на неї за умови відсутності зобов’язань із
сплати енергоносіїв і податкових зобов’язань.
У разі проведення розрахунків за спожиту електричну енергію
кошти перераховуються на поточні рахунки енергопостачальних
компаній, відкриті в уповноваженому банку, для їх подальшого
спрямування через поточні рахунки із спеціальним режимом
використання оптовим постачальником електричної енергії -
державним підприємством "Енергоринок" на сплату до загального
фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній
території України електричної енергії, а залишок - на рахунки
виробників електричної енергії.
Порядок розподілу коштів за спожиту електричну енергію, які
надходять під час проведення розрахунків відповідно до цього
Порядку, встановлюється НКРЕКП.
Перерахування субвенції на оплату електричної енергії та
послуг з водопостачання і водовідведення здійснюється в межах
надходжень до загального фонду державного бюджету акцизного
податку з виробленої на митній території України електричної
енергії за попередній місяць, а у разі, коли обсяг таких
надходжень є недостатнім, - за рахунок загального фонду державного
бюджету згідно з рішенням Мінфіну відповідно до поданого зведеного
реєстру.
Виробниками електричної енергії отримані кошти спрямовуються
на оплату природного газу, послуг з транспортування природного
газу, поставленого вугледобувними (вуглепостачальними)
підприємствами вугілля та (або) сплату грошових зобов’язань з
податків, зборів і платежів до державного бюджету.
Вугледобувними підприємствами кошти, отримані від виробників
електричної енергії та (або) вуглепостачальних підприємств,
спрямовуються виключно на сплату грошових зобов’язань з податків,
зборів і платежів до державного бюджету.
Вуглепостачальними підприємствами кошти, отримані від
виробників електричної енергії, спрямовуються на оплату
поставленого вугледобувними підприємствами вугілля та (або) сплату
грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного
бюджету.
Порядок проведення розрахунків органами Казначейства
встановлюється Мінфіном.
Для сплати зазначеними суб’єктами господарювання податкових
зобов’язань з податку на додану вартість з вироблених в Україні
товарів (робіт, послуг) кошти перераховуються на рахунки платників
податку в системі електронного адміністрування податку на додану
вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) для сплати до бюджету податкових зобов’язань з
податку на додану вартість. При цьому кошти, перераховані на
зазначені рахунки, можуть повертатися виключно на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання, відкриті в органах
Казначейства.
Для сплати оптовими продавцями та власникам ресурсу
природного газу (в тому числі ПАТ "Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України") податку на додану вартість з ввезених на
територію України товарів під час ввезення природного газу на
митну територію України кошти перераховуються на рахунки органів
доходів і зборів (за балансовими рахунками 3734 "Депозитні рахунки
органів стягнення") для сплати до бюджету грошових зобов’язань з
податку на додану вартість під час ввезення природного газу на
митну територію України у сумі, що не перевищує зобов’язань з
цього податку, розрахованих за офіційним курсом національної
валюти, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу
України ( 4495-17 ) на день подання додаткової митної декларації.
При цьому кошти, перераховані на зазначені рахунки, не підлягають
поверненню як кошти авансових платежів.
Для проведення розрахунків відповідно до цього пункту всі
учасники відкривають поточні рахунки із спеціальним режимом
використання в органах Казначейства, крім енергопостачальників,
оптового постачальника електричної енергії, які проводять
розрахунки за спожиту електричну енергію через поточні рахунки із
спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку.
Енергопостачальники та державне підприємство "Енергоринок"
проводять розрахунки за спожиту електричну енергію через відкриті
в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом
використання відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ). Уповноважений банк перераховує кошти в обсягах, що
повинні бути перераховані енергопостачальником до державного
бюджету, із зазначеного рахунка на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання енергопостачальника, відкритий в органі
Казначейства.
Розрахункове обслуговування таких рахунків здійснюється на
умовах, визначених договором, що укладається між органами
Казначейства та учасниками розрахунків.
Розрахунки, передбачені цим пунктом, проводяться протягом
п’яти банківських днів.
Учасники розрахунків щомісяця до 15 числа місяця, що настає
за звітним періодом, подають інформацію про проведені розрахунки
органам Казначейства за формою, встановленою Мінфіном, для її
узагальнення та надання до 20 числа Казначейству.
Усі учасники розрахунків, що проводяться згідно із цим
пунктом, у графі "Призначення платежу" платіжних доручень
додатково зазначають "постанова Кабінету Міністрів України від 4
березня 2002 р. N 256" та вказують вид послуги (енергоносія), за
який проводиться розрахунок.
Порядок відкриття (закриття) рахунків в органах Казначейства
учасникам розрахунків, які проводяться згідно із цим пунктом, а
також відображення здійснених операцій у бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності про виконання державного та місцевих бюджетів
установлюється Казначейством.
Казначейство:
протягом одного операційного дня здійснює виконання платіжних
доручень учасників розрахунків, передбачених цим пунктом;
забезпечує ведення реєстру учасників розрахунків;
проводить моніторинг стану здійснення розрахунків;
повідомляє щодня Мінфіну про стан здійснення розрахунків;
інформує щомісяця до 25 числа Мінфін про проведені згідно із
цим пунктом розрахунки у розрізі адміністративно-територіальних
одиниць та видів послуг. { Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 951
( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
9. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансові органи обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій на підставі реєстрів, зазначених у пункті 6
цього Порядку, узагальнюють дані про нараховані та фактично
здійснені видатки щодо пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; доставки
громадянам повідомлень про призначення субсидії; допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного
розладу та подають їх Мінфіну. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції Постанов КМ N 1219
( 1219-2010-п ) від 29.12.2010, N 426 ( 426-2017-п ) від
21.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951
( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
10. Мінфін вносить у разі необхідності Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо перерозподілу обсягів субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних
програм соціального захисту між їх видами та між бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя
виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг,
субсидій і допомоги населенню в межах загального обсягу таких
субвенцій. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219
( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
11. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо
перерозподілу обсягів субвенцій між бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя Міністерство
фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій вносять до
відповідних рад пропозиції щодо уточнення обсягів субвенцій.
12. Суми субвенцій, не використані головним розпорядником
коштів за призначенням протягом бюджетного року, перераховуються
органами Державної казначейської служби до державного бюджету в
останній робочий день бюджетного року.
Погашення кредиторської заборгованості за зазначеними
державними програмами соціального захисту населення, яка
утворилася станом на початок року, провадиться першочергово.
13. Звіряння, розрахунок та повернення до бюджету
невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату
послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання
холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та
електропостачання для індивідуального опалення здійснюються
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
1995 р. N 848 ( 848-95-п ) "Про спрощення порядку надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., N 2,
ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., N 5, ст. 178) і від 23
серпня 2016 р. N 534 ( 534-2016-п ) "Деякі питання надання
субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з
централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної
та гарячої води і водовідведення та послуг з газо-,
електропостачання для індивідуального опалення" (Офіційний вісник
України, 2016 р., N 68, ст. 2286; 2017 р., N 40, ст. 1256). { Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ N 951
( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
Додаток
Збільшення граничної чисельності управлінь
(головних управлінь) праці та соціального
захисту населення
------------------------------------------------------------------ Регіон |Додаткова чисельність|Додаткова чисельність | працівників головних|працівників управлінь | управлінь праці та | праці та соціального | соціального захисту | захисту населення | населення обласних, | районних, районних у | Севастопольської | м. Севастополі | міської | держадміністрацій | держадміністрації | ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка
Крим 75
Область:
Вінницька 3 129
Волинська 3 99
Дніпропетровська 5 129
Донецька 5 127
Житомирська 4 217
Закарпатська 3 70
Запорізька 3 99
Івано-Франківська 3 77
Київська 6 266
Кіровоградська 3 92
Луганська 4 130
Львівська 3 145
Миколаївська 3 100
Одеська 3 142
Полтавська 3 115
Рівненська 4 159
Сумська 3 130
Тернопільська 3 65
Харківська 4 143
Херсонська 3 64
Хмельницька 3 81
Черкаська 3 102
Чернівецька 3 70
Чернігівська 3 145
м. Севастополь 2 22
Разом 85 2993
( Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )вгору