Document 256-2002-п, previous version — Revision on March 20, 2015, on the basis - 80-2015-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2002 р. N 256
Київ
Про затвердження Порядку фінансування
видатків місцевих бюджетів на здійснення
заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення за рахунок
субвенцій з державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003
N 323 ( 323-2004-п ) від 17.03.2004
N 1187 ( 1187-2004-п ) від 08.09.2004
N 888 ( 888-2005-п ) від 12.09.2005
N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006
N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007
N 1098 ( 1098-2007-п ) від 05.09.2007
N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010
N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, що
додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
2. Установити, що головні розпорядники коштів місцевих
бюджетів:
ведуть персоніфікований облік отримувачів пільг за соціальною
ознакою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
29 січня 2003 р. N 117 ( 117-2003-п ) "Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177), житлових субсидій
населенню, допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу; { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 80 ( 80-2015-п ) від
04.03.2015 }
здійснюють розрахунки з постачальниками послуг на підставі
поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які
мають право на відповідні пільги, та отримувачами компенсації, які
згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України ( 1127-14 )
мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,
але проживають у будинках, що мають центральне опалення. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 1187 ( 1187-2004-п ) від
08.09.2004, N 888 ( 888-2005-п ) від 12.09.2005, N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006, N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007, N 1098 ( 1098-2007-п ) від 05.09.2007; в редакції
Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
2-1. У зв'язку з покладенням на управління праці та
соціального захисту населення додаткових завдань, передбачених
пунктом 2 цієї постанови, збільшити граничну чисельність управлінь
(головних управлінь) праці та соціального захисту населення,
обласних, Севастопольської міської, районних, районних у
м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатком.
Міністерству фінансів під час доопрацювання Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачити відповідні
видатки на утримання додаткової чисельності зазначених
працівників. ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
3. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з
метою виконання затвердженого цією постановою Порядку внести у
двотижневий термін Кабінетові Міністрів України узгоджені
пропозиції щодо матеріального та фінансового забезпечення
структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
міськвиконкомів та місцевих державних адміністрацій, до
компетенції яких належать питання праці та соціального захисту
населення.
4. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Міністерству транспорту та зв'язку з урахуванням норм
Порядку, затвердженого цією постановою, розробити і затвердити
порядок оформлення та виплати допомоги, субсидій та інших виплат
населенню, які надаються у грошовій формі. ( Постанову доповнено
пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від
29.10.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1187
( 1187-2004-п ) від 08.09.2004 )
5. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров'я,
Міністерством культури і туризму розробити і затвердити порядок
забезпечення працівників бюджетних установ безоплатним
користуванням житлом з опаленням та освітленням відповідно до
пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України
про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини другої статті 29 Основ
законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацу першого
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ). ( Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 888
( 888-2005-п ) від 12.09.2005 )

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256
ПОРЯДОК
фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту
населення за рахунок субвенцій
з державного бюджету
( У назві і тексті Порядку слово "субвенції" замінено словом
"субвенцій" згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п )
від 29.10.2003 )
( У тексті Порядку слова "додаткових виплат населенню на
покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг"
замінено словами "субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на
придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу"; після слів "ветеранам війни і праці"
доповнено словами "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами,
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи", а після слів "допомоги сім'ям з дітьми"
доповнено словами "малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам"; після слів "окремих
категорій громадян" доповнено словами "послуг зв'язку та
інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на
отримання ліків, зубопротезування)" згідно з Постановою
КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
( Текст Порядку після слів "ветеранам органів внутрішніх справ"
доповнено словами "вдовам ветеранів військової служби та
ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із
служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам
міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або
стали інвалідами при проходженні військової служби"; після
слів "внаслідок Чорнобильської катастрофи" доповнено словами
і цифрами "пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), частиною другою статті 29 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 );
після слів "дітям-інвалідам" доповнено словами "та житлових"
згідно з Постановою КМ N 1187 ( 1187-2004-п ) від 08.09.2004 )
{ У тексті Порядку слова "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби
та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із
служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх
утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової
служби" замінено словами "особам, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної
пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою
або вислугою років військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції,
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового
і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби";
доповнено текст: після слів "громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" словами "дружинам
(чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, дітям війни, особам, які мають право
на забезпечення вугіллям на побутові потреби згідно із статтею 48
Гірничого закону України ( 1127-14 )"; після слів
"дітям-інвалідам" словами "тимчасової державної допомоги дітям";
слова і цифри "частиною другою статті 29" замінено словами і
цифрами "частиною четвертою статті 29" згідно з Постановою КМ
N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006 }
{ У тексті Порядку слова "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони,
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної
охорони" замінено словами "ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної
охорони, ветеранам Держспецзв'язку, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та
ветеранів Держспецзв'язку" згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007 }
{ Текст Порядку після слів "послуг зв'язку" доповнено словами
", зокрема безпроводового доступу до телекомунікаційної
мережі з придбанням відповідних стаціонарних абонентських
терміналів" згідно з Постановою КМ N 1098 ( 1098-2007-п )
від 05.09.2007 }
{ У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінено словами "Державна казначейська
служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою
КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
{ у тексті Порядку слова "інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам
та тимчасової державної допомоги дітям" і "тимчасової державної
допомоги дітям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
замінено словами "інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу" згідно з
Постановою КМ N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015 }

1. Цей Порядок визначає відповідно до статті 102 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) механізм фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення щодо надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного
розладу; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48
Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне
отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках,
що мають центральне опалення; компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; пільг з послуг зв'язку, зокрема
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з придбанням
відповідних стаціонарних абонентських терміналів, та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків
та зубопротезування) за рахунок субвенцій з державного бюджету. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від
29.12.2010 }
2. Фінансування видатків місцевих бюджетів за державними
програмами соціального захисту населення провадиться за рахунок
субвенцій, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, у
межах обсягів, затверджених у обласних бюджетах, бюджеті
Автономної Республіки Крим, бюджетах міст Києва та Севастополя,
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та у районних бюджетах на зазначені цілі. Забороняється
фінансування місцевих програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету.
3. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення є керівники головних управлінь, управлінь,
відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих
держадміністрацій, виконавчих органів рад, до компетенції яких
належать питання праці та соціального захисту населення (далі -
головні розпорядники коштів).
4. Перерахування сум субвенцій на фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення провадиться Державною
казначейською службою згідно з помісячним розписом асигнувань
державного бюджету, але в межах фактичних зобов'язань відповідних
бюджетів щодо пільг, субсидій, допомоги та компенсаційних виплат
за пільговий проїзд окремих категорій громадян. { Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 730 ( 730-2006-п ) від
25.05.2006 }
Щомісячні суми субвенцій перераховуються на рахунки місцевих
бюджетів, відкриті Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій у відповідних органах Державної
казначейської служби, пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим
у державному бюджеті для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя. { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 323 ( 323-2004-п ) від
17.03.2004 }
5. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів щомісяця
готують інформацію про фактично нараховані суми та акти звіряння
розрахунків за надані послуги з підприємствами - надавачами
відповідних послуг і надсилають їх фінансовим органам
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення):
до 3 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; { Абзац
другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007 }
до 5 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг і
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу та виплати
компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого
закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання
вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають
центральне опалення; { Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в
редакції Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
до 22 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, пільг з
послуг зв'язку, зокрема безпроводового доступу до
телекомунікаційної мережі з придбанням відповідних стаціонарних
абонентських терміналів, та інших передбачених законодавством
пільг (крім пільг на одержання ліків та зубопротезування).
Інформація про фактично нараховані за звітний період суми
подається як в цілому, так і за розрахунками, не проведеними
згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11 січня 2005 р. N 20 ( 20-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 2, ст. 88; 2009 р., N 5, ст. 123; 2010 р.,
N 37, ст. 1257). { Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в
редакції Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003; в редакції Постанови КМ N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006 }
5-1. Підприємствам транспорту не відшкодовуються за рахунок
субвенцій з державного бюджету втрати їх доходів від перевезень
окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги, та інші
видатки (враховуючи, що фінансове забезпечення таких перевезень
здійснюється за рахунок інших бюджетних програм головних
розпорядників коштів державного бюджету, власних надходжень
транспортних підприємств та інших джерел відповідно до
законодавства), а саме:
а) стосовно окремих категорій громадян:
студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
та учнів професійно-технічних навчальних закладів;
громадян, які мають право на безоплатний проїзд відповідно до
законодавства, з відшкодуванням втрат доходів транспортних
підприємств за рахунок інших джерел;
громадян, яким надано право на безоплатний проїзд за
професійною ознакою;
працівників транспортних підприємств, які отримали право на
безоплатний проїзд за рішенням уповноважених органів, підприємств,
їх об'єднань та трудових колективів;
б) втрати доходів транспортних підприємств, зумовлені
заниженими тарифами на послуги з перевезень;
в) видатки, що не входять до компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законами
України. ( Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
6. Фінансові органи районних держадміністрацій, виконкомів
міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення) на підставі актів звіряння, зазначених у
пункті 5 цього Порядку, щомісяця готують реєстри нарахованих сум
та подають їх Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, управлінням Державної казначейської служби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
{ Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006 }
до 5 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; { Абзац
пункту 6 в редакції Постанов КМ N 730 ( 730-2006-п ) від
25.05.2006, N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007 }
до 7 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу та компенсації
особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання вугілля на
побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне
опалення; { Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції
Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
до 25 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, пільг з
послуг зв'язку, зокрема безпроводового доступу до
телекомунікаційної мережі з придбанням відповідних стаціонарних
абонентських терміналів, та інших передбачених законодавством
пільг (крім пільг на одержання ліків та зубопротезування).
Інформація про фактично нараховані за звітний період суми
подається як в цілому, так і за розрахунками, не проведеними
згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 11 січня 2005 р. N 20 ( 20-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 2, ст. 88; 2009 р., N 5, ст. 123; 2010 р.,
N 37, ст. 1257). { Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції
Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
Форма реєстрів ( z1870-13 ) встановлюється Мінфіном за
поданням Казначейства. { Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ
N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015 }
Управління Державної казначейської служби в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі щомісяця
подають Державній казначейській службі відповідні дані щодо
фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомоги та
кредиторської заборгованості відповідних бюджетів згідно із
зазначеними реєстрами. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 }
Державна казначейська служба перераховує до 10 числа
поточного місяця субвенцію на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007 }
У разі виникнення додаткових зобов'язань головні розпорядники
коштів місцевих бюджетів надсилають щомісяця до 18 числа
фінансовим органам райдержадміністрацій, виконкомів міських рад
(міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення) уточнену інформацію про фактично нараховані у поточному
місяці суми. Зазначені фінансові органи готують уточнені реєстри
нарахованих у поточному місяці сум та подають їх до 20 числа
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим
органам обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, управлінням Державної казначейської служби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007 }
Державна казначейська служба перераховує щомісяця до 25 числа
субвенцію на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи
II групи внаслідок психічного розладу згідно з уточненою
інформацією про фактично нараховані у поточному місяці суми
допомоги. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007 } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 }
7. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансові органи обласних держадміністрацій протягом двох
операційних днів після отримання коштів субвенцій надають органам
Державної казначейської служби платіжні доручення щодо
перерахування цих коштів на рахунки районних бюджетів, бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення пропорційно фактичним зобов'язанням з пільг, субсидій,
допомоги та компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян відповідних бюджетів на дату проведення
платежів з їх оплати. { Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від
29.10.2003, N 323 ( 323-2004-п ) від 17.03.2004, N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006 }
Щомісячні суми субвенцій перераховуються органами Державної
казначейської служби на рахунки місцевих бюджетів з урахуванням їх
обсягів, передбачених у бюджеті Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетах для відповідних місцевих бюджетів. ( Абзац
другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
Органи Державної казначейської служби протягом операційного
дня з часу отримання відповідних платіжних доручень направляють
кошти субвенцій на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в
територіальних управліннях Державної казначейської служби.
8. Отримані місцевими бюджетами суми субвенцій
перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки
головних розпорядників коштів, відкриті в територіальних
управліннях Державної казначейської служби, для здійснення
відповідних видатків.
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів здійснюють у
п'ятиденний строк розрахунки з постачальниками відповідних послуг
і ведуть облік за видами пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного
розладу; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48
Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне
отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках,
що мають центральне опалення; компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; пільг з послуг зв'язку, зокрема
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з придбанням
відповідних стаціонарних абонентських терміналів, та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків
та зубопротезування). { Абзац другий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від
29.10.2003, N 888 ( 888-2005-п ) від 12.09.2005, N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219
( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
9. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансові органи обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій на підставі реєстрів, зазначених у пункті 6
цього Порядку, узагальнюють дані про нараховані та фактично
здійснені видатки щодо пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного
розладу; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48
Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне
отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках,
що мають центральне опалення; компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян; пільг з послуг зв'язку, зокрема
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з придбанням
відповідних стаціонарних абонентських терміналів, та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків
та зубопротезування) та подають їх Мінфіну. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219
( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
10. Мінфін вносить у разі необхідності Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо перерозподілу обсягів субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державних
програм соціального захисту між їх видами та між бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя
виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг,
субсидій і допомоги населенню в межах загального обсягу таких
субвенцій. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219
( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
11. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо
перерозподілу обсягів субвенцій між бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя Міністерство
фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій вносять до
відповідних рад пропозиції щодо уточнення обсягів субвенцій.
12. Суми субвенцій, не використані головним розпорядником
коштів за призначенням протягом бюджетного року, перераховуються
органами Державної казначейської служби до державного бюджету в
останній робочий день бюджетного року.
Погашення кредиторської заборгованості за зазначеними
державними програмами соціального захисту населення, яка
утворилася станом на початок року, провадиться першочергово.
Додаток
Збільшення граничної чисельності управлінь
(головних управлінь) праці та соціального
захисту населення
------------------------------------------------------------------ Регіон |Додаткова чисельність|Додаткова чисельність | працівників головних|працівників управлінь | управлінь праці та | праці та соціального | соціального захисту | захисту населення | населення обласних, | районних, районних у | Севастопольської | м. Севастополі | міської | держадміністрацій | держадміністрації | ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка
Крим 75
Область:
Вінницька 3 129
Волинська 3 99
Дніпропетровська 5 129
Донецька 5 127
Житомирська 4 217
Закарпатська 3 70
Запорізька 3 99
Івано-Франківська 3 77
Київська 6 266
Кіровоградська 3 92
Луганська 4 130
Львівська 3 145
Миколаївська 3 100
Одеська 3 142
Полтавська 3 115
Рівненська 4 159
Сумська 3 130
Тернопільська 3 65
Харківська 4 143
Херсонська 3 64
Хмельницька 3 81
Черкаська 3 102
Чернівецька 3 70
Чернігівська 3 145
м. Севастополь 2 22
Разом 85 2993
( Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )on top