Документ 256-2002-п, попередня редакція — Редакція від 29.10.2003, підстава - 1687-2003-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2002 р. N 256
Київ
Про затвердження Порядку фінансування
видатків місцевих бюджетів на здійснення
заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення за рахунок
субвенцій з державного бюджету
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, що
додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
2. Установити, що головні розпорядники коштів місцевих
бюджетів:
ведуть персоніфікований облік отримувачів за видами пільг
ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і
дітям-інвалідам, субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття і рідких нечистот та
на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу, компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян, послуг зв'язку та інших передбачених
законодавством послуг (крім пільг на отримання ліків,
зубопротезування);
здійснюють розрахунки з постачальниками послуг на підставі
отриманих від них щомісячних звітів щодо послуг, наданих
отримувачам, які мають право на відповідні пільги, до переходу на
адресну грошову допомогу населенню. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від
29.10.2003 )
2-1. У зв'язку з покладенням на управління праці та
соціального захисту населення додаткових завдань, передбачених
пунктом 2 цієї постанови, збільшити граничну чисельність управлінь
(головних управлінь) праці та соціального захисту населення,
обласних, Севастопольської міської, районних, районних у
м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатком.
Міністерству фінансів під час доопрацювання Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачити відповідні
видатки на утримання додаткової чисельності зазначених
працівників. ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
3. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з
метою виконання затвердженого цією постановою Порядку внести у
двотижневий термін Кабінетові Міністрів України узгоджені
пропозиції щодо матеріального та фінансового забезпечення
структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
міськвиконкомів та місцевих державних адміністрацій, до
компетенції яких належать питання праці та соціального захисту
населення.
4. Міністерству праці та соціальної політики з урахуванням
норм Порядку, затвердженого цією постановою, розробити і
затвердити порядок оформлення та виплати допомоги, субсидій та
інших виплат населенню, які надаються у грошовій формі. ( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256
ПОРЯДОК
фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту
населення за рахунок субвенцій
з державного бюджету
( У назві і тексті Порядку слово "субвенції" замінено словом
"субвенцій" згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п )
від 29.10.2003 )
( У тексті Порядку слова "додаткових виплат населенню на
покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг"
замінено словами "субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на
придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу"; після слів "ветеранам війни і праці"
доповнено словами "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами,
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи", а після слів "допомоги сім'ям з дітьми"
доповнено словами "малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам"; після слів "окремих
категорій громадян" доповнено словами "послуг зв'язку та
інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на
отримання ліків, зубопротезування)" згідно з Постановою
КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
1. Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення щодо пільг ветеранам війни і
праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх
справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам,
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на придбання
твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством
послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування) за
рахунок субвенцій з державного бюджету.
2. Фінансування видатків місцевих бюджетів за державними
програмами соціального захисту населення провадиться за рахунок
субвенцій, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, у
межах обсягів, затверджених у обласних бюджетах, бюджеті
Автономної Республіки Крим, бюджетах міст Києва та Севастополя,
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та у районних бюджетах на зазначені цілі. Забороняється
фінансування місцевих програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету.
3. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення є керівники головних управлінь, управлінь,
відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих
держадміністрацій, виконавчих органів рад, до компетенції яких
належать питання праці та соціального захисту населення (далі -
головні розпорядники коштів).
4. Перерахування сум субвенцій на фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення провадиться Державним
казначейством два рази на місяць згідно з помісячним розписом
асигнувань державного бюджету. ( Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від
29.10.2003 )
Щомісячні суми субвенцій перераховуються на рахунки місцевих
бюджетів, відкриті Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій у відповідних органах Державного
казначейства, пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим у
державному бюджеті для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя, але не
більше фактичної кредиторської заборгованості відповідних бюджетів
з пільг, субсидій, допомоги та компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян на дату проведення платежів з їх
оплати. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
5. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів щомісяця
готують дані про нараховані суми щодо пільг ветеранам війни і
праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх
справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам,
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на придбання
твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством
послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування) та акти
звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами -
постачальниками відповідних послуг і направляють їх до фінансових
органів районних держадміністрацій, виконкомів міських рад (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення)
до 15 числа місяця, що настає за звітним. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
5-1. Підприємствам транспорту не відшкодовуються за рахунок
субвенцій з державного бюджету втрати їх доходів від перевезень
окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги, та інші
видатки (враховуючи, що фінансове забезпечення таких перевезень
здійснюється за рахунок інших бюджетних програм головних
розпорядників коштів державного бюджету, власних надходжень
транспортних підприємств та інших джерел відповідно до
законодавства), а саме:
а) стосовно окремих категорій громадян:
студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
та учнів професійно-технічних навчальних закладів;
громадян, які мають право на безоплатний проїзд відповідно до
законодавства, з відшкодуванням втрат доходів транспортних
підприємств за рахунок інших джерел;
громадян, яким надано право на безоплатний проїзд за
професійною ознакою;
працівників транспортних підприємств, які отримали право на
безоплатний проїзд за рішенням уповноважених органів, підприємств,
їх об'єднань та трудових колективів;
б) втрати доходів транспортних підприємств, зумовлені
заниженими тарифами на послуги з перевезень;
в) видатки, що не входять до компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законами
України. ( Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
6. Фінансові органи районних держадміністрацій, виконкомів
міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення) на підставі отриманих актів звіряння щомісяця
готують реєстри нарахованих сум щодо пільг ветеранам війни і
праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх
справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам,
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на придбання
твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством
послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування) та
направляють їх Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, управлінням Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до
20 числа місяця, що настає за звітним. Форма реєстрів
встановлюється Державним казначейством. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі щомісяця подають
Державному казначейству відповідні дані щодо фактично нарахованих
сум пільг, субсидій, допомоги та кредиторської заборгованості
відповідних бюджетів згідно із зазначеними реєстрами. ( Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п )
від 29.10.2003 ) ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
7. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансові органи обласних держадміністрацій протягом двох
операційних днів після отримання коштів субвенцій надають органам
Державного казначейства платіжні доручення щодо перерахування цих
коштів на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
пропорційно фактичній кредиторській заборгованості відповідних
бюджетів з пільг, субсидій, допомоги та компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян на дату проведення
платежів з їх оплати. ( Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від
29.10.2003 )
Щомісячні суми субвенцій перераховуються органами Державного
казначейства на рахунки місцевих бюджетів з урахуванням їх
обсягів, передбачених у бюджеті Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетах для відповідних місцевих бюджетів. ( Абзац
другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
Органи Державного казначейства протягом операційного дня з
часу отримання відповідних платіжних доручень направляють кошти
субвенцій на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в територіальних
управліннях Державного казначейства.
8. Отримані місцевими бюджетами суми субвенцій
перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки
головних розпорядників коштів, відкриті в територіальних
управліннях Державного казначейства, для здійснення відповідних
видатків.
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у п'ятиденний
термін здійснюють розрахунки з постачальниками відповідних послуг
та ведуть облік за видами пільг ветеранам війни і праці, ветеранам
військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам,
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на придбання
твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством
послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування), а також
персоніфікований облік їх отримувачів. ( Абзац другий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п )
від 29.10.2003 )
9. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансові органи обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій на підставі реєстрів, зазначених у пункті 6
цього Порядку, за підсумками кварталу узагальнюють дані про
нараховані та фактично здійснені видатки щодо пільг ветеранам
війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам,
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на придбання
твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством
послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування) та до 25
числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають їх
Міністерству фінансів України.
10. Міністерство фінансів України за підсумками кварталу,
виходячи із фактичного обсягу нарахованих сум щодо пільг ветеранам
війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам,
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на придбання
твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій
громадян, послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством
послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування) у разі
потреби вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
перерозподілу обсягів субвенцій між бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.
11. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо
перерозподілу обсягів субвенцій між бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя Міністерство
фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій вносять до
відповідних рад пропозиції щодо уточнення обсягів субвенцій.
12. Суми субвенцій, не використані головним розпорядником
коштів за призначенням протягом бюджетного року, перераховуються
органами державного казначейства до державного бюджету в останній
робочий день бюджетного року.
Погашення кредиторської заборгованості за зазначеними
державними програмами соціального захисту населення, яка
утворилася станом на початок року, провадиться першочергово.
Додаток
Збільшення граничної чисельності управлінь
(головних управлінь) праці та соціального
захисту населення
------------------------------------------------------------------ Регіон |Додаткова чисельність|Додаткова чисельність | працівників головних|працівників управлінь | управлінь праці та | праці та соціального | соціального захисту | захисту населення | населення обласних, | районних, районних у | Севастопольської | м. Севастополі | міської | держадміністрацій | держадміністрації | ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка
Крим 75
Область:
Вінницька 3 129
Волинська 3 99
Дніпропетровська 5 129
Донецька 5 127
Житомирська 4 217
Закарпатська 3 70
Запорізька 3 99
Івано-Франківська 3 77
Київська 6 266
Кіровоградська 3 92
Луганська 4 130
Львівська 3 145
Миколаївська 3 100
Одеська 3 142
Полтавська 3 115
Рівненська 4 159
Сумська 3 130
Тернопільська 3 65
Харківська 4 143
Херсонська 3 64
Хмельницька 3 81
Черкаська 3 102
Чернівецька 3 70
Чернігівська 3 145
м. Севастополь 2 22
Разом 85 2993
( Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )вгору