Документ 2558-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.10.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо посилення боротьби з браконьєрством
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 6, ст.43 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1. У статті 85-1:
 
     1) у назві слова "Виготовлення та збут" замінити словами "Виготовлення чи збут";
 
     2) в абзаці першому слова "Виготовлення, збут" замінити словами "Виготовлення чи збут".
 
     2. У статті 255:
 
     1) у частині першій:
 
     у пункті 1:
 
     абзац "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)" викласти в такій редакції:
 
     "органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
 
     абзац "органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1)" викласти в такій редакції:
 
     "органів мисливського господарства (частини друга і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90)";
 
     абзац "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91)" викласти в такій редакції:
 
     "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91)";
 
     у пункті 9 абзац "громадський мисливський інспектор (частина друга статті 85)" виключити;
 
     2) у частині другій:
 
     пункт 4 викласти в такій редакції:
 
     "4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77)";
 
     пункт 5 виключити;
 
     пункт 6 виключити;
 
     пункт 7 викласти в такій редакції:
 
     "7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-66, 70, 76 - 77-1, 78, 82, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153)";
 
     пункт 8 виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 23 вересня 2010 року
N 2558-VIвгору