Документ 2554-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.10.2018. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 43, ст.348)

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001), підписану 7 та 8 грудня 2017 року у м. Брюсселі та 15 грудня 2017 року у м. Будапешті (додається), яка набирає чинності з дати отримання Європейською Комісією повідомлення від Уряду України, що підтверджує завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності, ратифікувати із застереженням такого змісту:

"Органом, що здійснює контроль відповідно до Таблиці 22 "Орган чи органи, що здійснюють контроль та аудит" пункту 5.1 розділу 5 Додатка I Угоди, є Державна аудиторська служба України. Особою, відповідальною за організацію контролю, є заступник Голови Державної аудиторської служби України".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 вересня 2018 року
№ 2554-VIII
вгору