Документ 2554-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV, 435-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.574 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356
- набуває чинності з 01.01.2004 N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про оренду майна
державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.416) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
( Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 )

( Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
3. У пункті "є" частини першої статті 3 Закону України "Про
оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст.333) друге
речення виключити.
4. Частину другу статті 43 Закону України "Про іноземні
інвестиції" ( 2198-12 ) (Відомості Верховноі Ради України, 1992
р., N 26, ст.357) виключити.
II. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії
Верховної Ради Української РСР від 10 січня 1990 року "Про
питання, пов'язані з введенням в дію Основ законодавства Союзу РСР
і союзних республік про оренду" ( 8657-11 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1990 р., N 4, ст.44).
III. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2554-XIIвгору