Документ 2552-XII, поточна редакція — Прийняття від 07.07.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про оренду майна державних
підприємств і організацій"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст. 576 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Викласти пункт 4 Постанови Верховної Ради України "Про
введення в дію Закону України "Про оренду майна державних
підприємств та організацій" ( 2270-12 ) в такій редакції:
"4. До 31 грудня 1992 року договори оренди майна державних
підприємств і організацій, укладені до введення в дію Закону
України "Про оренду майна державних підприємств та організацій"
( 2269-12 ) привести у відповідність із зазначеним Законом шляхом
внесення змін до чинних договорів оренди.
Правонаступником майнових прав і обов'язків орендних
підприємств, набутих ними до приведення договорів оренди у
відповідність із Законом України "Про оренду майна державних
підприємств та організацій" ( 2269-12 ), є організації орендарів,
що будуть створені відповідно до зазначеного Закону.
При приведенні у відповідність з цим Законом договорів оренди
майна орендних підприємств, створених на базі трестів, торгів,
об'єднань, що підлягають комерціалізації, демонополізації, трудові
колективи структурних підрозділів зазначених орендних підприємств
можуть створювати організації орендарів з укладенням договорів
оренди майнових комплексів їх структурних підрозділів. При цьому
новостворені організації орендарів є правонаступниками майнових
прав і обов'язків підприємства, договір оренди з яким
розривається".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2552-XIIвгору