Документ 2549-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 19.08.1992


 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про оперативно-розшукову діяльність"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.572 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Частину другу статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.303) викласти в такій редакції:
 
     "Негласне проникнення в жилі приміщення, візуальне спостереження в них може мати місце лише з санкції Генерального прокурора України та його заступників. Зняття інформації з каналів зв'язку, застосування інших технічних засобів отримання інформації та контроль телеграфно-поштових відправлень проводяться як виняткові заходи з санкції Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняних до них прокурорів у разі, якщо іншим способом неможливо здобути фактичні дані для забезпечення захисту суспільства і держави від злочинних посягань".

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2549-XIIвгору