Документ 2548-XII, поточна редакція — Редакція від 14.01.1993, підстава - 25-92

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію і застосування Закону
України "Про внесення доповнень і змін до
Кримінального кодексу України,
Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст. 571 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 25-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст.95 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення доповнень і змін
до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення" ( 2547-12 ) з моменту його
опублікування.
2. Звільнити від відбування покарання осіб, засуджених за
статтями 85, 87-1, 87-2, 146, 147-1, частиною першою статті 149,
статтями 150, 151, 152, частиною четвертою статті 154, статтями
154-1, 155-4, 156-1, 195, 195-1, 196, 197, 214, 224-1.
Кримінальні справи щодо осіб, яких притягнуто до кримінальної
відповідальності за ознаками зазначених статей Кримінального
кодексу України, підлягають закриттю відповідно органами дізнання,
слідства або судами, в провадженні яких знаходяться такі справи, у
тому числі справи, вироки по яких ще не набрали чинності або не
звернені до виконання.
3. Органами прокуратури і внутрішніх справ за наявності
підстав, передбачених статтями 6 і 54 Кримінального кодексу
України ( 2001-05, 2002-05 ), направити до судів за місцем
винесення вироків або за місцем відбування покарання засудженими
за статтями 81, 82, 83, 84, 86, 86-1, частинами другою і
четвертою статті 149, частинами другими і третіми статей 155-6 і
168, частиною першою статті 215 Кримінального кодексу України,
які не відбули покарання, відповідні матеріали для приведення
вироків на них у відповідність з цим Законом.
4. Кримінальні справи за ознаками злочинів, зазначених у
пункті 3 цієї Постанови, які перебувають у провадженні органів
дізнання, попереднього слідства або розглянуті судами і вироки по
яких на момент введення в дію Закону ще не набрали чинності,
підлягають розгляду відповідно до цього Закону. При перегляді
справ слід виходити з того, що розмір вчиненого розкрадання,
одержаного хабара та неконтрольованого прибутку при незаконній
торговельній діяльності як ознака відповідного складу злочину
встановлюється з врахуванням розміру мінімальної заробітної плати,
передбаченого законодавством, яке було чинним на момент закінчення
або припинення злочинної діяльності. У такому ж порядку підлягають перегляду справи, вироки по
яких набрали чинності, але не звернені до виконання.
5. Вироки щодо осіб, засуджених за статтями, зазначеними у
пунктах 2 і 3 цієї Постанови, виконані на момент введення в дію
цього Закону, перегляду в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 і 4
Постанови, не підлягають.
6. У зв'язку з виключенням з Кримінального кодексу України
частини 3 статті 23 і статті 34-1 замінити засудженим, які
перебувають у виховно-трудових профілакторіях, невідбуту частину
покарання, призначеного за вироками судів за статтею 114
Кримінального кодексу України, виправними роботами із розрахунку
один день перебування в профілакторії на три дні виправних робіт,
але не більш як на два роки виправних робіт.
7. З метою усунення причин самогоноваріння, створення умов
для зменшення дефіциту алкогольних напоїв, більш повного
використання для їх виготовлення місцевої сировини та поліпшення
їх якості доручити Кабінету Міністрів України:
( Дію підпункту "а" пункту 7 зупинено згідно з Декретом
N 25-92 від 31.12.92 ) а) розробити Положення про порядок
недержавного ліцензованого вироблення міцних спиртних напоїв,
скоротивши термін ліцензування зазначеної діяльності та визначивши
санкції за порушення правил використання ліцензій;
б) розглянути питання щодо встановлення підвищеного розміру
оплати (до 10-100 мінімальних розмірів заробітної плати) за видачу
ліцензії на вироблення міцних спиртних напоїв;
( Дію підпункту "в" пункту 7 зупинено згідно з Декретом
N 25-92 від 31.12.92 ) в) вжити необхідних заходів до стимулювання
підприємницької діяльності по виготовленню вина, горілчаних,
лікерних та коньячних виробів за ліцензіями відповідно до статті 4
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) і створення на
місцях необхідних умов для виготовлення підприємствами різних форм
власності вина та інших спиртних напоїв для громадян з їх
сировини.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2548-XIIвгору