Документ 2547-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу
України, Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР і Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.570 )
 
( Вводиться в дію Постановою ВР N 2548-XII ( 2548-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.571 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
                             N 13, ст.88 } 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
     III. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) ( Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі доповнення і зміни:
 
     1. У статті 51:
     доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
     "Дрібне розкрадання державного або колективного майна, що призвело до розукомплектування автомобілів, тракторів, сільськогосподарської та іншої техніки при перевезенні залізничним, водним та іншим транспортом, а також у місцях постійного або тимчасового зберігання, -
     тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати".
     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
     у частині третій слова "не перевищує п'ятдесяти карбованців" замінити словами "не перевищує мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством України".
 
     2. У статті 125 слова і цифри "частиною першою статті 129" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 129".
 
     3. У статті 160-2 слова "якщо розмір наживи не перевищує трьохсот карбованців" замінити словами "якщо розмір цього прибутку не перевищує семи з половиною мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     4. Статтю 177-1 виключити.
 
     5. Доповнити Кодекс статтею 212-1 такого змісту:
     "Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей органам загсу
 
     Утаювання обставин, що перешкоджають одруженню, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей органам запису актів громадянського стану -
     тягне за собою накладення штрафу до двох мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     6. У статті 218:
     частину першу після цифр "212" доповнити цифрами "212-1";
     частину другу після цифр "211-2 - 211-6" доповнити цифрами "212-1".
 
     7. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
     "органів запису актів громадянського стану (стаття 212-1)".
 
     8. Із частин першої і другої статті 218, статті 219 та пункту 1 частини першої статті 255 цифри "177-1" виключити.
 
     IV. Визнати такими, що втратили чинність:
     Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 січня 1983 року "Про затвердження Положення про виховно-трудовий профілакторій";
 
     Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 3 січня 1985 року "Про порядок застосування статті 214 Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 3, ст.86).

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2547-XIIвгору