Документ 254-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Угоди про привілеї
та імунітети Міжнародного кримінального суду
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.499 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Угоди про привілеї та імунітети Міжнародного
кримінального суду ( 995_f62 ), укладеної 10 вересня 2002 року в
м. Нью-Йорку (додається*), з такою заявою:
"Відповідно до статті 23 Угоди Україна заявляє, що на
території України громадянам України, а також іншим особам, які
постійно проживають в Україні, надаються лише такі привілеї та
імунітети, що визначені у цій статті".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 жовтня 2006 року
N 254-V

___________________
* Додається до оригіналу.вгору