Документ 253-2007-п, попередня редакція — Редакція від 13.02.2013, підстава - 89-2013-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2007 р. № 253
Київ

Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства та для створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 59 від 22.02.2008}

{Дію Постанови продовжено на 2009 рік з урахуванням положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та особливостей, викладених в Постанові КМ № 32 від 14.01.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 406 від 09.06.2010
№ 82 від 09.02.2011
№ 968 від 07.09.2011
№ 89 від 06.02.2013}

{Установити, що використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" і "Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг" здійснюється відповідно до порядків, затверджених цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 406 від 09.06.2010}

{Установити, що використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" та "Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг" здійснюється відповідно до порядків, затверджених цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів;

{Абзац другий постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

Порядок використання коштів державного бюджету, що виділяються для створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

{Абзац третій постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. № 253

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

{У тексті Порядку слова "управління лісового господарства" замінено словами "управління лісового та мисливського господарства" згідно з Постановою КМ № 59 від 22.02.2008}

{У тексті Порядку слово "Держкомлісгосп" у всіх відмінках замінено словами "Державне агентство лісових ресурсів" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

{У тексті Порядку слова “Державне агентство лісових ресурсів” у всіх відмінках замінено словом “Держлісагентство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Держлісагентству за програмою "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Держлісагентство.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальними за виконання зазначеної програми є орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства. Одержувачами бюджетних коштів є об’єднання, підприємства та установи, які забезпечують здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою (далі - підприємства та установи).

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 82 від 09.02.2011}

2. Бюджетні кошти спрямовуються на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів відповідно до Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 977 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2475), та переліку робіт, наведеного у додатку, з урахуванням пріоритетів, на які виділяється не менш як 70 відсотків загального обсягу коштів:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 406 від 09.06.2010}

лісовпорядкування та інші проектно-вишукувальні роботи;

охорона лісів від пожеж;

боротьба із шкідниками та хворобами лісу;

лісокультурні роботи в лісовому фонді;

ведення мисливського господарства;

забезпечення функціонування державної лісової охорони;

загальногосподарські та адміністративні витрати, пов'язані з веденням лісового і мисливського господарства;

роботи, пов'язані з одержанням державних актів на право постійного користування земельними ділянками.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 406 від 09.06.2010}

3. Визначення вартості одиниці робіт здійснюється кожним підприємством в нормативно-технологічних картах, що розраховуються на основі типових та комплексних норм виробітку, часу та витрат, затверджених в установленому порядку.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

Визначення обсягу та вартості робіт капітального характеру здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації, розробленої з урахуванням вимог нормативних документів з ведення лісового господарства.

4. Обсяг бюджетних коштів визначається як різниця між загальною нормативною потребою у видатках на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів та обсягом надходжень власних коштів від лісогосподарської діяльності. При цьому кошти, що надійшли від реалізації деревини, одержаної від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, спрямовуються у повному обсязі на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів.

5. Орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства, підприємства та установи подають Держлісагентству узагальнені розрахунки і обґрунтування проекту плану заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді (далі - план заходів), на підставі якого розробляється зведений план заходів, що затверджується Держлісагентством за погодженням з Мінагрополітики та Мінфіном.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

На підставі результатів аналізу інформації про стан виконання зведеного плану заходів та у разі наявності заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства, Держлісагентство передбачає видатки на здійснення заходів щодо погашення такої заборгованості.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 82 від 09.02.2011}

6. Держлісагентство доводить витяги із зведеного плану заходів до органу виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, підприємств та установ.

На підставі витягів із зведеного плану заходів підприємства та установи складають і затверджують виробничо-фінансові плани з ведення лісового і мисливського господарства та охорони навколишнього природного середовища (далі - виробничо-фінансові плани) і надсилають їх на погодження до органу виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства погоджують підприємствам та установам виробничо-фінансові плани, узагальнюють їх та подають Держлісагентству на погодження затверджені зведені виробничо-фінансові плани.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 406 від 09.06.2010}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

9. Бюджетні кошти перераховуються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 82 від 09.02.2011}

Технічне приймання робіт, пов'язаних з відновленням лісів, та визначення їх якості проводиться комісіями відповідно до Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженої в установленому порядку.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

{Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва лісогосподарських доріг, провадяться відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 59 від 22.02.2008}

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом лісогосподарських доріг здійснюються відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 59 від 22.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 82 від 09.02.2011, № 89 від 06.02.2013}

10. Орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства, підприємства та установи подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Держлісагентству інформацію про виконання плану заходів за формою, встановленою Держлісагентством за погодженням з Мінфіном.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}

Держлісагентство подає до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Мінфіну інформацію про виконання зведеного плану заходів та до 10 лютого наступного року інформацію за підсумками річної діяльності.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 59 від 22.02.2008}

11. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
робіт з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, на виконання яких можуть спрямовуватися бюджетні кошти

1. Лісовпорядкування:

лісовпорядкування (базове, безперервне);

упорядження мисливських угідь;

ґрунтово-типологічне обстеження;

ведення державного лісового кадастру, обліку та моніторингу лісів;

інші роботи з лісовпорядкування (проведення інвентаризації лісів, аерофотозйомка лісів, оновлення матеріалів лісовпорядкування, створення і ведення баз даних, обстеження та дослідження деревостанів, розроблення проектів упорядження території, підготовчі роботи).

2. Проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи.

3. Роботи, пов'язані з одержанням державних актів на право постійного користування земельними ділянками.

4. Рубки формування і оздоровлення лісів:

рубки догляду за лісом, у тому числі:

освітлення;

прочищення;

проріджування;

прохідна рубка;

інші види рубок:

вибіркові санітарні;

суцільні санітарні;

лісовідновні;

пов'язані з реконструкцією деревостанів.

5. Ліквідація захаращеності.

6. Допоміжні лісогосподарські роботи:

відведення ділянок лісу під рубку та для інших потреб;

ремонт і забезпечення функціонування осушувальних систем;

підготовка технічної документації, будівництво, реконструкція і відновлення лісогосподарських та протипожежних доріг, інших інженерно-технічних споруд (містки, мости, підпірні стінки тощо);

придбання дорожньо-будівельної техніки;

придбання лісогосподарської та протипожежної техніки та обладнання.

7. Відновлення лісів:

садіння і висівання лісу;

сприяння природному поновленню лісу;

реконструкція насаджень;

догляд за лісовими культурами;

доповнення лісових культур;

обробіток ґрунту під лісові культури;

заготівля або закупівля насіння та садивного матеріалу;

вирощування садивного матеріалу;

перевірка лісового насіння;

створення плантацій та догляд за ними.

8. Охорона лісів від пожеж:

улаштування протипожежних розривів та мінералізованих смуг і догляд за ними;

упорядження рекреаційних ділянок;

утворення та забезпечення функціонування лісових пожежних станцій і пунктів спостереження, забезпечення мобільного зв'язку та радіозв'язку;

будівництво об'єктів протипожежного призначення;

авіаційна охорона лісів;

утримання тимчасових пожежних наглядачів;

гасіння лісових пожеж;

протипожежна пропаганда.

9. Здійснення заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами лісу:

лісопатологічні та ґрунтові обстеження;

експедиційні роботи;

винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб із застосуванням авіаційних та наземних методів;

виробництво біологічних препаратів.

10. Мисливське господарство:

охорона та ведення обліку диких тварин;

забезпечення відтворення, зокрема шляхом штучного розведення, мисливських тварин, здійснення біотехнічних заходів.

11. Забезпечення функціонування державної лісової охорони, загальногосподарські та адміністративні витрати з ведення лісового і мисливського господарства.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. № 253

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, що виділяються для створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

{У тексті Порядку слова "управління лісового господарства" замінено словами "управління лісового та мисливського господарства" згідно з Постановою КМ № 59 від 22.02.2008}

{У тексті Порядку слово "Держкомлісгосп" у всіх відмінках замінено словами "Державне агентство лісових ресурсів" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

{У тексті Порядку слова “Державне агентство лісових ресурсів” у всіх відмінках замінено словом “Держлісагентство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Держлісагентству за програмою “Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді” в частині створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (далі - бюджетні кошти).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}

Головним розпорядником бюджетних коштів є Держлісагентство.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальними за виконання зазначеної програми є орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства. Одержувачами бюджетних коштів є об’єднання, підприємства та установи, які забезпечують здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою (далі - підприємства та установи).

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 82 від 09.02.2011}

2. Бюджетні кошти спрямовуються на створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг відповідно до Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 977 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2475), та переліку робіт, наведеного у додатку, з урахуванням пріоритетів, на які виділяється не менш як 70 відсотків загального обсягу коштів:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 406 від 09.06.2010}

догляд за захисними лісовими насадженнями та полезахисними лісовими смугами;

створення захисних лісових насаджень:

на ерозійно небезпечних землях та землях, не придатних для використання в сільському господарстві і на згарищах;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 59 від 22.02.2008}

уздовж річок;

навколо водозаборів;

створення полезахисних лісових смуг.

3. Визначення вартості одиниці робіт здійснюється кожним підприємством в нормативно-технологічних картах, що розраховуються на основі типових та комплексних норм виробітку, часу та витрат, затверджених в установленому порядку.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

4. Роботи із створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг виконуються на землях підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства.

Невідкладні заходи, пов'язані із захисним лісорозведенням, зокрема захистом деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського та іншого призначення, використання яких є екологічно небезпечним, здійснюються на підставі звернень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування і висновків територіальних органів Мінприроди. На зазначені цілі може бути спрямовано до 10 відсотків загальної суми коштів за бюджетною програмою.

5. Орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства, підприємства та установи подають Держлісагентству узагальнені розрахунки і обґрунтування проекту плану заходів із створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (далі - план заходів), на підставі якого розробляється зведений план заходів, що затверджується Держлісагентством за погодженням з Мінагрополітики та Мінфіном.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

На підставі результатів аналізу інформації про стан виконання зведеного плану заходів та у разі наявності заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства, Держлісагентство передбачає видатки на здійснення заходів щодо погашення такої заборгованості.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 82 від 09.02.2011}

6. Держлісагентство доводить витяги із зведеного плану заходів до органу виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, підприємств та установ.

На підставі витягів із зведеного плану заходів підприємства та установи складають та затверджують виробничо-фінансові плани з ведення лісового і мисливського господарства та охорони навколишнього природного середовища (далі - виробничо-фінансові плани) і надсилають їх на погодження до органу виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства погоджують підприємствам та установам виробничо-фінансові плани, узагальнюють їх та подають Держлісагентству на погодження затверджені зведені виробничо-фінансові плани.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 406 від 09.06.2010}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

9. Бюджетні кошти перераховуються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 82 від 09.02.2011}

Технічне приймання робіт, пов'язаних з лісорозведенням, та визначення їх якості проводиться комісіями відповідно до Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженої в установленому порядку.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 82 від 09.02.2011}

{Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 89 від 06.02.2013}

10. Орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласні управління лісового та мисливського господарства, підприємства та установи подають Держлісагентству щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про виконання плану заходів за формою, встановленою Держлісагентством за погодженням з Мінфіном.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}

Держлісагентство подає до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, Мінфіну інформацію про виконання зведеного плану заходів та до 10 лютого наступного року інформацію за підсумками річної діяльності.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 59 від 22.02.2008}

11. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 89 від 06.02.2013}Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
робіт із створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

Садіння і висівання лісу

Реконструкція насаджень

Догляд за лісовими культурами в переведенні на однократний

Доповнення лісових культур

Обробіток ґрунту під лісові культури

Ремонт та забезпечення функціонування протиерозійних гідротехнічних споруд

Рекультивація порушених земель

Створення селекційних комплексів, плантацій, розсадників

Охорона створених лісових насаджень від пожеж та випасання худоби

Інші роботи (вирощування та придбання насіння і садивного матеріалу, заготівля насіння, відведення земель, підготовка та оформлення правовстановлюючої документації на землю, проектування об'єктів лісорозведення, проведення ґрунтово-лісотипологічного обстеження, придбання паливно-мастильних матеріалів)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 59 від 22.02.2008, № 89 від 06.02.2013}вгору