Документ 253-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2008. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 16 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 23, ст.216 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 3, ст. 29) такі зміни:
 
     1) доповнити статтю після частини двадцять третьої новою частиною такого змісту:
 
     "Забороняється обмеження імпорту товарів, щодо яких встановлюються певні квоти, до повного використання таких квот".
 
     У зв'язку з цим частини двадцять четверту - сорокову вважати відповідно частинами двадцять п'ятою - сорок першою;
 
     2) доповнити статтю після частини двадцять дев'ятої новою частиною такого змісту:
 
     "У митному оформленні товарів, що ліцензуються та навантажуються навалом, не може бути відмовлено у разі, коли вартість, кількість або вага таких товарів незначною мірою відрізняються від тих, що зазначені у ліцензії. Гранична різниця таких значень встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики".
 
     У зв'язку з цим частини тридцяту - сорок першу вважати відповідно частинами тридцять першою - сорок другою;
 
     3) частину сорокову викласти в такій редакції:
 
     "Офіційне опублікування здійснюється за 21 день до дати запровадження режиму ліцензування, але не пізніше зазначеної дати".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 253-VIвгору