Документ 2527-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.04.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з ратифікацією Конвенції про запровадження
системи реєстрації заповітів
( 994_678 )
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 5, ст.29 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
 
     1) статтю 1247 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
     "4. Заповіти, посвідчені особами, зазначеними у частині третій цієї статті, підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України";
 
     2) частину сьому статті 1254 доповнити словами "і підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України";
 
     3) частину першу статті 1304 доповнити словами "а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".
 
     2. У Законі України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161):
 
     1) частину восьму статті 8 викласти в такій редакції:
 
     "Витяг зі Спадкового реєстру про наявність складеного заповіту видається тільки заповідачу, а після смерті заповідача - будь-якій особі, яка пред'явила свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті заповідача (одного із заповідачів)";
 
     2) частину першу статті 56 доповнити словами "а також забезпечують державну реєстрацію заповітів у Спадковому реєстрі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України";
 
     3) частину першу статті 57 доповнити словами "і забезпечують державну реєстрацію нового заповіту, змін до заповіту, скасування заповіту у Спадковому реєстрі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити:
 
     розроблення і затвердження порядку державної реєстрації заповітів у Спадковому реєстрі;
 
     приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 21 вересня 2010 року
N 2527-VIвгору