Про зміну меж міста Лебедин Сумської області
Постанова Верховної Ради України від 07.06.20012524-III
Документ 2524-III, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Лебедин Сумської області

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 41, ст.206 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити у межі міста Лебедин Сумської області 595,4 гектара
земель Лебединської міськради і затвердити межі міста загальною
площею 2703,4 гектара.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 червня 2001 року
N 2524-IIIвгору