Документ 2522-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України
"Про промислово-фінансові групи в Україні"
та внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.26 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні"
( 437/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 23,
ст. 88; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 13, ст. 181; із
змінами, внесеними Законом України від 6 липня 2010 року
N 2435-VI) ( 2435-17 );
Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону
України "Про промислово-фінансові групи в Україні" ( 438/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 23, ст. 89).
II. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) статтю 125 виключити;
2) у першому реченні частини четвертої статті 336 слова "а
також бути учасниками промислово-фінансових груп" виключити.
2. Друге речення частини першої статті 9 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30) виключити.
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 вересня 2010 року
N 2522-VIвгору