Документ 2520-VI, перша редакція — Прийняття від 09.09.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 20 Закону України
"Про Кабінет Міністрів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.24 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 2 частини першої статті 20 Закону України "Про
Кабінет Міністрів України" ( 279-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2008 р., N 25, ст. 241; 2010 р., N 9, ст. 85; із змінами,
внесеними Законом України від 1 липня 2010 року N 2388-VI)
( 2388-17 ) доповнити абзацом такого змісту:
"засновує премії та стипендії Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення в різних сферах суспільного життя, визначає їх
розмір та порядок призначення".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 вересня 2010 року
N 2520-VIвгору