Документ 2518-XI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.1986
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.1986. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986, N 29, ст. 585 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити укази Президії Верховної Ради Української РСР:
від 10 грудня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української
РСР" ( 1432-11 );
від 11 березня 1986 року "Про внесення змін і доповнень до
Цивільного процесуального кодексу Української РСР" ( 1897-11 );
від 3 квітня 1986 року "Про внесення змін і доповнень до
Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення"
( 2010-11 );
від 12 травня 1986 року "Про внесення доповнень до Житлового
кодексу Української РСР" ( 2204-11 );
від 27 травня 1986 року "Про внесення змін до Указу Президії
Верховної Ради Української РСР "Про відділи і управління
виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у
містах Рад народних депутатів Української РСР" ( 2277-11 );
від 27 травня 1986 року "Про внесення змін і доповнень до
Виправно-трудового кодексу Української РСР" ( 2278-11 );
від 27 червня 1986 року "Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів Української РСР" ( 2444-11 ).

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 липня 1986 року
N 2518-XIвгору