Документ 251-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2017 р. № 251
Київ

Про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 30, ст. 886, № 58, ст. 1899; 2016 р., № 87, ст. 2849), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 251

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Пункт 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), зокрема щодо розвитку спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.

2. Пункт 4 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“На реалізацію інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку, розподіленого для регіону, за кожним з таких напрямів.

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

3. У підпункті 1 пункту 7 слова “для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво,” замінити словами “для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)”.

4. Пункт 9 після слів “інвестиційних програм і проектів” доповнити словами “(у тому числі програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом)”.

5. У пункті 10:

1) абзац перший після слів “(далі - комісія)” доповнити словами “, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням Комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії)”;

2) в абзаці другому слова “не менше двох третин” замінити словами “більш як половина”.

6. Абзац перший пункту 11 після слова “держадміністраціями” доповнити словами “(крім пропозицій стосовно програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом)”.

7. Пункт 12 після слова “Мінрегіон” доповнити словами “на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом”.вгору