Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. N 243
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008251
Документ 251-2008-п, перша редакція — Прийняття від 26.03.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2008 р. N 251
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2002 р. N 243

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
1 березня 2002 р. N 243 ( 243-2002-п ) "Про вдосконалення
механізму відшкодування бюджетної заборгованості з податку на
додану вартість за операціями з експорту продукції" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 10, ст. 477) такі зміни:
у назві постанови слова "відшкодування бюджетної
заборгованості з" замінити словами "бюджетного відшкодування";
у пункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Установити, що для підтвердження факту вивезення
(пересилання) товарів за межі митної території України (експорт)
платник податку на додану вартість, який здійснив операцію з
вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України,
подає разом з іншими передбаченими законодавством документами
оригінал п'ятого основного аркуша (примірника декларанта)
вантажної митної декларації, що є її складовою частиною,
оформленого митним органом під час здійснення митного оформлення
експорту товарів, на якому зазначеним митним органом за зверненням
платника податку вчиняється напис про фактичне вивезення
експортованих товарів за межі митної території України, який
засвідчується підписом відповідальної посадової особи і гербовою
печаткою митного органу. При цьому до оригіналів п'ятих основних
аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій
прирівнюються оригінали аркушів з позначенням "3/8".";
в абзаці другому слова "у повному обсязі" виключити.
2. Державній митній службі, Державній податковій
адміністрації у місячний строк внести необхідні зміни у порядок
підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі
митної території України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34вгору