Документ 251-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2007. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про ратифікацію Конвенції Організації
Об'єднаних Націй проти корупції
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.496 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції ( 995_c16 ), підписану від імені України 11 грудня 2003 року в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) (додається*) ратифікувати з такими заявами:
 
     1) до підпункту "а" частини 6 статті 44 ( 995_c16 ):
 
     Україна заявляє, що вважатиме цю Конвенцію правовою підставою для співробітництва з питань видачі правопорушників у відносинах з державами - учасницями цієї Конвенції за відсутності між ними договору про видачу правопорушників;
 
     2) до частини 13 статті 46 ( 995_c16 ):
 
     Центральними органами, на які покладаються повноваження згідно з частиною 13 статті 46 Конвенції, є Міністерство юстиції України (щодо запитів судів) і Генеральна прокуратура України (щодо запитів органів досудового слідства);
 
     3) до частини 14 статті 46 ( 995_c16 ):
 
     Запити про правову допомогу і документи, що до них додаються, повинні надсилатися до України разом із засвідченим перекладом на українську, російську, англійську або французьку мови, якщо вони не складені однією з цих мов.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення ( 1508-17 ) у зв'язку з ратифікацією Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції ( 995_c16 ).

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 18 жовтня 2006 року
N 251-V

___________________
* Додається до оригіналу.



вгору