Документ 251-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Організації
Об'єднаних Націй проти корупції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.496 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції
( 995_c16 ), підписану від імені України 11 грудня 2003 року в
м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) (додається*) ратифікувати
з такими заявами:
1) до підпункту "а" частини 6 статті 44 ( 995_c16 ):
Україна заявляє, що вважатиме цю Конвенцію правовою підставою
для співробітництва з питань видачі правопорушників у відносинах з
державами - учасницями цієї Конвенції за відсутності між ними
договору про видачу правопорушників;
2) до частини 13 статті 46 ( 995_c16 ):
Центральними органами, на які покладаються повноваження
згідно з частиною 13 статті 46 Конвенції, є Міністерство юстиції
України (щодо запитів судів) і Генеральна прокуратура України
(щодо запитів органів досудового слідства);
3) до частини 14 статті 46 ( 995_c16 ):
Запити про правову допомогу і документи, що до них додаються,
повинні надсилатися до України разом із засвідченим перекладом на
українську, російську, англійську або французьку мови, якщо вони
не складені однією з цих мов.
2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом
України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
відповідальності за корупційні правопорушення ( 1508-17 ) у
зв'язку з ратифікацією Конвенції Організації Об'єднаних Націй
проти корупції ( 995_c16 ).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 жовтня 2006 року
N 251-V

___________________
* Додається до оригіналу.вгору