Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 19.11.1998251-XIV
Документ 251-XIV, поточна редакція — Прийняття від 19.11.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 52, ст.333 )
Відповідно до пункту 27 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Обрати суддями України безстроково:
Вищого арбітражного суду України
Усенко Євгенію Андріївну;
арбітражного суду Житомирської області
Веденяпіна Олександра Андрійовича;
арбітражного суду Одеської області
Беляновського Володимира Віталійовича;
арбітражного суду міста Києва
Шевченка Едуарда Олександровича.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 19 листопада 1998 року
N 251-XIVвгору