Документ 250_080, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.03.2010

ПРОТОКОЛ
про внесення змін до Угоди про двостороннє співробітництво між Головним контрольно-ревізійним управлінням України та Об'єднанням суспільного значення "Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями" при Міністерстві економіки, промисловості та зайнятості та Міністерстві бюджету, державних рахунків, державної служби та державної реформи Французької Республіки

Дата підписання:

05.03.2010

Дата набрання чинності для України:

05.03.2010

Керуючись статтею 7 Угоди про двостороннє співробітництво, яка була підписана у м. Париж 12 травня 2005 року Головою Головного контрольно-ревізійного управління України та Президентом АДЕТЕФ,

Враховуючи отримані результати та взаємну зацікавленість партнерів продовжувати започатковане співробітництво,

Головне контрольно-ревізійне управління України та АДЕТЕФ, які далі іменуються Сторони,

домовилися про наступне:

- Угода, підписана 12 травня 2005 року, залишатиметься чинною до 1 січня 2013 року. Термін її дії може бути продовжений за взаємною згодою Сторін;

- Статтю 7 "Внесення змін до угоди" викласти у такій редакції:

"Сторони можуть вносити зміни та доповнення до Угоди, що оформляються додатковими Протоколами, які складають невід'ємну частину цієї Угоди";

- Статтю 8 "Повідомлення та запити" викласти у наступній редакції:

"Сторони визначають уповноважених з організації заходів, які проводяться на підставі цієї Угоди, посадових осіб та інформують одна одну про це в письмовій формі.

Письмове спілкування у рамках цієї Угоди надсилатиметься на наступну адресу:

Для Головного контрольно-ревізійного управління України:

04070 м. Київ,

вул. П. Сагайдачного, 4

Телефон/факс: (+380) 44 425-80-27

Електронна пошта: postmast@dkrs.gov.ua

Для АДЕТЕФ:

Batiment ATRIUM 5, place des Vins de France 75573 Paris Cedex 12

Телефон: 33 (0) 1 53 44 51 56

Факс: 33 (0) 1 53 44 52 62

Електронна пошта: yannick.richet@adetef.finances.gouv.fr"

Цей протокол набирає чинності з дати підписання.

Вчинено у м. Києві, 5 березня 2010 року у двох дійсних примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Головне контрольно-ревізійне
управління України

Ігор Іскра
В.о. Голови


За АДЕТЕФАн'єс АРСЬЄ
Президентвгору