Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ПРОТОКОЛ
про внесення змін до Угоди про двостороннє співробітництво між Головним контрольно-ревізійним управлінням України та Об'єднанням суспільного значення Адетеф при міністерствах економіки та фінансів, промисловості, ремісництва та туризму, сталого розвитку та енергетики і державної реформи Французької Республіки

Дата підписання:

22.11.2012

Дата набрання чинності для України:

22.11.2012

Керуючись статтею 7 Угоди про двостороннє співробітництво, яка була підписана у м. Париж 12 травня 2005 року Головою Головного контрольно-ревізійного управління України та Президентом Адетеф,

Враховуючи отримані результати та взаємну зацікавленість партнерів продовжувати започатковане співробітництво,

Державна фінансова інспекція України, що є правонаступником Головного контрольно-ревізійного управління України, та Адетеф, які далі іменуються Сторони,

домовилися про наступне:

- Угода, підписана 12 травня 2005 року, залишатиметься чинною до 1 січня 2016 року. Термін її дії може бути продовжений за взаємною згодою Сторін;

- у назві та тексті Угоди слова "Головне контрольно-ревізійне управління" та "ГоловКРУ" у всіх відмінках замінити словами "Державна фінансова інспекція" та "Держфінінспекція" у відповідному відмінку;

- Статтю 4 "Фінансування співробітництва" викласти у новій редакції:

"Кожна Сторона фінансує всі витрати, пов'язані з відрядженням своїх експертів в рамках заходів, передбачених даною Угодою про двостороннє співробітництво.

Приймаюча сторона бере на себе витрати, пов'язані з організацією та реалізацією заходів".

- Статтю 8 "Повідомлення та запити" викласти у наступній редакції:

Письмова кореспонденція в рамках цієї Угоди надсилатиметься на наступні адреси:

Для Державної фінансової інспекції України:

Чорнуцький Сергій Петрович, директор Департаменту організаційної роботи

04070 м. Київ,

вул. П. Сагайдачного, 4

Телефон/факс: (+380) 44 425-80-27

Електронна пошта: chornutskiy@dkrs.gov.ua

Для Адетеф:

Янік Ріше, керівник підрозділу управління державними фінансами

Adetef - Tеlеdoc 727 - 120, rue de Bercy

75572 PARIS Cedex 12 - France

Телефон: + 33 (0) 1 53 18 36 66

Факс: + 33 (0) 1 53 18 38 78

Електронна пошта: yannick.richet@adetef.finances.gouv.fr

Цей протокол набирає чинності з дати підписання.

Вчинено у м. Києві, 22 листопада 2012 року у двох дійсних примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Державну фінансову
інспекцію України

(підпис)

Петро Андрєєв
Голова


За АДЕТЕФ


(підпис)

Ан'єс Арсьє
Президент


Публікації документа