Документ 250_078, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.11.2012

УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Французької Республіки про співробітництво у галузі кодифікації

Дата підписання:

13.11.2012

Дата набрання чинності для України:

13.11.2012

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Французької Республіки (далі - Сторони),

ґрунтуючись на положеннях Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про співробітництво в галузі озброєння та військової техніки від 15 лютого 1996 року,

беручи до уваги Спонсорську угоду між Міністерством оборони України та групою національних директорів з кодифікації НАТО (AC/135) про приєднання до системи кодифікації НАТО від 8 жовтня 2004 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони погоджуються здійснювати співробітництво, визначене цією Угодою, відповідно до національного законодавства їх держав та норм і принципів міжнародного права.

Стаття 2

Сторони зберігають за собою право відмовитися від надання матеріалів, інформації та даних з кодифікації повністю або частково в будь-який час, якщо Сторона, що надає, вважатиме це необхідним.

Стаття 3

Уповноважені органи Сторін для виконання положень цієї Угоди:


з Української Сторони

Бюро кодифікації у військовій
сфері Збройних Сил України:
проспект Перемоги, 55/2, 03113,
м. Київ, Україна


з Французької Сторони

Національне бюро кодифікації
Французької Республіки:
Центр Ідентифікації Оборонних
матеріалів (CIMD)
B.P. 10
35998 Rennes Cedex 9
France

Стаття 4

Сторони використовуватимуть надані матеріали, інформацію та дані з кодифікації відповідно до цієї Угоди для власних цілей. Сторони відповідно до національного законодавства, угоди НАТО щодо стандартизації 4438 вживають усіх необхідних заходів щодо охорони інформації та матеріалів, які надаються іншою Стороною в рамках цієї Угоди. Сторони гарантують таку саму охорону одержаної інформації та матеріалів, як і власної інформації та матеріалів. Сторони погоджуються, що розкриття запатентованої та незапатентованої інформації згідно з цією Угодою не передає право власності на цю інформацію, якщо таке існує, і воно повинно поважатися.

Стаття 5

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформляються додатковими протоколами, які є її невід'ємною частиною.

Стаття 6

Обмін матеріалами, інформацією та кодифікаційними даними здійснюватиметься згідно з правилами, встановленими Керівництвом НАТО з кодифікації (ACodP-1, Частина 1), опублікованими Агенцією НАТО з підтримки (NSPA) на основі рішення Групи національних директорів з кодифікації НАТО (AC/135). Обмін даними з кодифікації буде здійснюватися за допомогою офіційного листування і засобами електронних інформаційних систем та мереж.

Стаття 7

Розбіжності щодо тлумачення та/або застосування положень цієї Угоди вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 8

Угода укладається строком на п'ять років та набирає чинності з дати її підписання. Дія цієї Угоди автоматично буде продовжуватися щоразу на наступні п'ять років, якщо за шість місяців до початку наступного п'ятирічного періоду будь-яка із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Вчинено у м. Марракеш 13 листопада 2012 р. у двох примірниках, кожний українською, французькою та англійською мовами. При цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

За
Міністерство оборони
України

(підпис)


За
Міністерство оборони
Французької Республіки

(підпис)вгору