Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

               Протокол 
про відновлення дії Рамкової угоди
про двостороннє співробітництво між Міністерством
фінансів України та Об'єднанням суспільного значення
"Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими
технологіями" при Міністерстві економіки,
промисловості та зайнятості та Міністерстві
бюджету, державних рахунків, державної
служби та державної реформи
Французької Республіки

Дата підписання: 05.03.2010 Дата набрання чинності для України: 05.03.2010
Міністерство фінансів України та Об'єднання суспільного
значення "Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими
технологіями" при Міністерстві економіки, промисловості та
зайнятості та Міністерстві бюджету, державних рахунків, державної
служби та державної реформи Французької Республіки (далі -
АДЕТЕФ), які надалі іменуються Сторони,
визнаючи взаємне задоволення результатами двостороннього
технічного співробітництва, проведеного на підставі Рамкової угоди
про двостороннє співробітництво між Міністерством фінансів України
та Об'єднанням суспільного значення "Сприяння розвитку обмінів
економічними та фінансовими технологіями" при Міністерстві
економіки, фінансів та промисловості Французької Республіки
( 250_048 ), підписаної повноважними представниками Сторін у
м. Париж 1 вересня 2005 року (далі - Угода), термін дії якої було
продовжено шляхом підписання у м. Париж 22 червня 2007 року
Протоколу про внесення змін до Угоди ( 250_072 );
наголошуючи на важливості підтримання тісних двосторонніх
зв'язків в усіх сферах діяльності, що входять до їх компетенції,
бажаючи продовжувати взаємовигідне двостороннє
співробітництво,
домовились про наступне:
- відновити дію Угоди ( 250_048 ), термін якої закінчився
1 січня 2010 року, на додатковий період: до 1 січня 2013 року;
- статтю 5 "Координація заходів співробітництва" Угоди
( 250_048 ) викласти у такій редакції:
"Особами, відповідальними за координацію спільних заходів
технічного співробітництва є:
від Міністерства фінансів України:
П.І.Б. Савченко Олександр Володимирович -
заступник Міністра фінансів;
Поштова адреса: Міністерство фінансів України, Україна,
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Телефон/факс: +38(44) 206-58-78/ +38(44) 253-89-09
Електронна пошта: sav@minfin.gov.ua;
від АДЕТЕФ:
П.І.Б. пані Лажумар Даніель - Генеральний
інспектор фінансів;
Поштова адреса: Міністерство економіки, промисловості та
зайнятості та Міністерство бюджету,
державних рахунків, державної служби та
державної реформи Французької Республіки,
Генеральна інспекція фінансів,
Французька Республіка, 139,
rue de Bercy Teledos 335,
75572 Paris Cedex 12
Телефон/факс: +33(0) 153181868/ +33(0) 153186934
Електронна пошта: daniele.lajoumard@igf.finaces.gouv.fr."
- статтю 6 "Набуття чинності" Угоди ( 250_048 ) викласти у
такій редакції:
"Ця Угода набуває чинності з дати її підписання та
залишатиметься чинною до 1 січня 2013 року. Дія цієї Угоди
автоматично продовжуватиметься на наступні однорічні періоди, якщо
жодна з Сторін не пізніше, ніж за два місяці до закінчення періоду
терміну дії Угоди не повідомить іншу Сторону про намір припинити
її дію.
У разі необхідності Сторони можуть вносити зміни та
доповнення до цієї Угоди, що оформлюються відповідними Протоколами
і становлять її невід'ємну частину."
Цей протокол набуває чинності з дати його підписання.
Учинено у м. Києві 5 березня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними і мають однакову юридичну силу.
За Міністерство фінансів України За АДЕТЕФ
(підпис) (підпис)
Ігор УМАНСЬКИЙ Ан'єс АРСЬЄ
Перший заступник Міністра Президент


Публікації документа