Документ 250_071, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.05.2009

               Угода 
про співробітництво в галузі тваринництва
між Міністерством аграрної політики України
та Міністерством сільського господарства
і рибальства Французької Республіки

Дата підписання: 11.05.2009 р. Дата набрання чинності для України: 11.05.2009 р.
Міністерство аграрної політики України та Міністерство
сільського господарства і рибальства Французької Республіки
(далі - Сторони), прагнучи створити сприятливі умови для розвитку
взаємовигідного співробітництва в галузі тваринництва на основі
принципу рівності та взаємоповаги, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони в межах своєї компетенції та відповідно до чинного
законодавства двох держав сприятимуть розвитку практичного та
наукового співробітництва у галузі тваринництва, дотримуючись
Національного ветеринарного законодавства обох країн та
стандартів, встановлених Всесвітньою організацією охорони здоров'я
(ВООЗ).
Стаття 2
Сторони будуть здійснювати співробітництво відповідно до
чинного законодавства держав сторін за такими напрямками:
- налагодження співпраці з метою створення системи оптових
ринків худоби;
- налагодження поставок до України обладнання та
спермопродукції для осіменіння тварин;
- розведення високопродуктивних сільськогосподарських тварин
за сучасними технологіями, в тому числі по м'ясному тваринництву;
- вивчення досвіду Франції у веденні молочної галузі та
державної підтримки виробників молока;
- обмін інформацією та науковими досягненнями в галузі
тваринництва;
- співробітництво в галузі ідентифікації та селекції
сільськогосподарських тварин;
- залучення інвестицій у розвиток тваринництва;
- сприяння у створенні спільних українсько-французьких
підприємств в галузі тваринництва та птахівництва;
- сприяння у створенні спільних підприємств з виробництва
продукції тваринництва.
Стаття 3
Сторони домовилися продовжувати співробітництво між
українськими та французькими партнерами щодо імпорту
спермопродукції та ембріонів великої рогатої худоби.
Сторони висловили обопільну зацікавленість у продовженні
співпраці українських партнерів з французькими компаніями у
сферах:
- закупівля нетелів, бугаїв-плідників, спермопродукції та
ембріонів французької селекції;
- птахівництво;
- конярство;
- молочне виробництво.
Сторони погодились щодо обопільної зацікавленості у
продовженні співробітництва в рамках проектів технічної допомоги
Україна - ЄС з метою розробки нормативно-правових документів задля
розвитку галузі тваринництва.
Сторони домовились обмінюватись інформацією з питань торгівлі
продукцією тваринництва, технікою, обладнанням, технологічним
обладнанням для переробки продукції тваринного походження,
технологіями вирощування та селекції тварин, а також інформацією з
питань інвестиційної співпраці згідно чинного законодавства держав
Сторін. Зміст, обсяг та форма співробітництва можуть бути
предметом окремого обговорення та доповнення до цієї Угоди.
Сторони вирішили вжити необхідних заходів у сфері ветеринарії
з метою створення сприятливих умов для обміну генетичними
ресурсами в тваринництві.
Стаття 4
Забезпечення виконання цієї Угоди покладається на відповідні
підрозділи Сторін, які здійснюють зовнішньоекономічне
співробітництво та до обов'язків яких входить розгляд конкретних
проектів, програм спільної діяльності і виконання спільних заходів
зі співробітництва у відповідності до цієї Угоди.
Стаття 5
До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть
вноситися зміни і доповнення, що оформлюються відповідними
протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 6
Спори, що стосуються тлумачення і застосування цієї Угоди,
будуть вирішуватися шляхом консультацій між Сторонами.
Стаття 7
Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та укладається
терміном на п'ять років з автоматичною пролонгацією на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить
дипломатичними каналами іншу Сторону не пізніше ніж за шість
місяців до закінчення чергового періоду про свій намір припинити
дію цієї Угоди.
Вчинено в місті Парижі, 11 травня 2009 року у двох
примірниках, кожний українською, французькою мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
За Міністерство аграрної За Міністерство сільського
політики України господарства і рибальства
Французької Республіки
(Юрій Мельник) (Мішель Барньє)вгору