Документ 250_070, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.05.2009

               Угода 
між Міністерством аграрної політики України
та Міністерством сільського господарства і рибальства
Республіки Франція про співробітництво
в галузі насінництва

Дата підписання: 11.05.2009 Дата набрання чинності для України: 11.05.2009
Міністерство аграрної політики України та Міністерство
сільського господарства та рибальства Республіки Франція, (далі -
Сторони), з метою розвитку двостороннього співробітництва в галузі
насінництва домовились про таке:
Стаття 1
Сторони проводять, підтримують та постійно розвивають
двосторонню співпрацю в галузі організації сектору насінництва,
захисту прав на сорти рослин, контролю та сертифікації насіння.
Стаття 2
Співробітництво в межах цієї Угоди здійснюється відповідно до
законодавств держав Сторін та націлене на наближення українського
насіннєвого сектору до міжнародних стандартів, які регулюють та
сприяють міжнародному обміну насіннєвим матеріалом згідно з
конвенцією Міжнародного Союзу з охорони селекційних досягнень
(UPOV), в системі сертифікації насіння Організації Економічного
Співробітництва та Розвитку (OCDE) та у системі реєстрації сортів
та сертифікації насіння в Європейському Союзі.
Стаття 3
Сторони призначають Компетентні органи, які впроваджують цю
Угоду та можуть виробити механізми, зокрема для офіційного
визнання результатів сортового аналізу на відмінність -
одноріднісь - стабільність (ВОС-тест). Для Франції, впровадження
цієї Угоди забезпечить Національне міжпрофесійне об'єднання по
насінню та рослинам (GNIS), яке може звернутися за досвідом до
інших установ. Для України, будуть мобілізовані наступні офіційні
служби: Державна насіннєва інспекція, Державна служба з охорони
прав на сорти рослин та інші служби насінництва можуть бути
мобілізовані в разі потреби.
Стаття 4
Сторони в межах чинного законодавства своїх держав у галузі
насінництва:
- здійснюють обмін інформацією про технічні досягнення, а
також професійними журналами, брошурами;
- організовують консультації, обмін досвідом та експертними
знаннями в області сортового аналізу на відмінність -
однорідність - стабільність (ВОС-тест);
- за взаємною домовленістю забезпечують проведення стажувань
та навчання державних та приватних експертів.
Стаття 5
Для обговорення та прийняття рішень з наукових і практичних
питань галузі насінництва Сторони можуть скликати та проводити за
домовленістю відповідні спільні конференції, круглі столи, наради
та семінари.
Час та місце проведення міжнародних заходів визначається за
взаємної згоди Сторін.
Стаття 6
Ця Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами та
укладається на невизначений строк.
Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом
направлення дипломатичними каналами другій Стороні письмового
повідомлення про свій намір припинити її чинність. У цьому випадку
дана Угода втрачає чинність через 6 (шість) місяців з дати
одержання повідомлення.
Стаття 7
До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть
вноситися зміни і доповнення, що оформляються відповідними
протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 8
Спори, що стосуються тлумачення і застосування цієї Угоди,
будуть вирішуватися шляхом консультацій між Сторонами.
Вчинено в м. Paris 11 травня 2009 року у двох примірниках,
кожен українською та французькою мовами, при цьому всі тексти є
автентичними. Кожна Сторона зберігає екземпляр Угоди українською
та французькою мовами.
За Міністерство аграрної За Міністерство сільського
політики України господарства та рибальства
Республіки Франція
(підпис) (підпис)
Юрій Федорович Мельник Мішель Барньє
Міністр аграрної політики Міністр сільського
України господарства та рибальства
Франціївгору