Документ 250_067, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.12.2009

               Протокол 
про співробітництво в галузі молодіжної
політики між Міністерством України у справах сім'ї,
молоді та спорту і Верховним комісаріатом
у справах молоді Французької Республіки
на 2010-2011 роки

Дата підписання: 17.12.2009 Дата набрання чинності для України: 17.12.2009
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту і
Верховний комісаріат у справах молоді Французької Республіки
(далі - "Сторони", або окремо "Сторона"),
визнаючи, що співпраця в галузі молодіжної політики сприяє
зміцненню їхніх дружніх стосунків та взаєморозуміння,
усвідомлюючи важливість розвитку двосторонніх відносин між
ними,
прагнучи конкретизувати своє бажання розвивати двосторонні
обміни у галузі молодіжної політики,
висловлюючи впевненість у тому, що створення тісних взаємних
стосунків в галузі молодіжної політики сприяє поглибленню
взаєморозуміння між представниками молодого покоління України та
Франції,
домовляються про таке:
Стаття 1
Сторони заохочуватимуть обміни у галузі молодіжної політики з
метою підтримки та розвитку дружніх відносин між ними та
зміцнюватимуть співробітництво за допомогою таких засобів:
1. Обміни інформацією та досвідом, зокрема, під час зустрічей
керівництва обох державних установ.
2. Обміни думками та узгодження позицій молодіжних
організацій та рухів у питаннях міжнародної молодіжної політики.
3. Обміни інформацією та досвідом на рівні експертів та
дослідних установ і центрів, які займаються проблемами молоді.
4. Обміни інформацією та досвідом між лідерами молодіжного
руху двох держав.
5. Організація навчальних семінарів з підвищення кваліфікації
та/або двосторонніх зустрічей для фахівців, відповідальних за
реалізацію молодіжної політики.
6. Укладання програми обмінів терміном на один або два роки.
Стаття 2
Сторони сприятимуть участі молоді обох держав у фестивалях,
конференціях, симпозіумах, семінарах, конкурсах, виставках,
зустрічах, форумах та інших міжнародних молодіжних заходах.
Стаття 3
Сторони надаватимуть сприяння молодіжним організаціям, а
також представникам Сторони, які перебувають на території держави
іншої Сторони.
Стаття 4
Визначені цим Протоколом заходи співробітництва будуть
здійснюватися в рамках та в межах бюджетних ресурсів кожної зі
Сторін.
Фінансові умови та інші аспекти логістики, які
стосуватимуться обмінів фахівцями та представниками молоді обох
держав, будуть предметом прямих переговорів між зацікавленими
установами.
Стаття 5
Сторони утворять змішану комісію у складі відповідальних
представників обох держав. Ця комісія збиратиметься почергово у
кожній з двох держав один раз на рік або на два роки. Комісія
нестиме відповідальність за виконання цього Протоколу та
затвердження програм обмінів терміном на один або два роки.
Співпраця, яка буде здійснюватись за допомогою засобів, що не
зазначені в Статті 1, може бути розглянута членами змішаної
комісії, які можуть вносити пропозиції стосовно данного питання.
Стаття 6
Зміни та доповнення до цього Протоколу вносяться за взаємною
згодою Сторін та оформляються протоколами, які є його невід'ємною
частиною.
Стаття 7
Співробітництво Сторін в рамках даного Протоколу
здійснюватиметься відповідно до положень міжнародного права та
національного законодавства двох держав. Спори, що стосуються
тлумачення і застосування цього Протоколу, будуть вирішуватися
шляхом проведення спільних консультацій.
Стаття 8
Цей Протокол укладається строком на 2 роки і набирає чинності
з дати підписання. Строк дії Протоколу автоматично продовжується
на кожні 2 роки, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за шість
місяців до закінчення відповідного періоду не заявить шляхом
письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити дію
цього Протоколу.
Вчинено у м. Київ 17 грудня 2009 р. повноважними
представниками двох Урядів, які підписали даний Протокол у двох
примірниках, кожен українською та французькою мовами, причому
обидва тексти є автентичними.
( підпис ) ( підпис )
Міністерство України Верховний комісаріат
у справах сім'ї, молоді у справах молоді
та спорту Французької Республікивгору