Документ 250_060, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.06.2008

           Адміністративна Угода 
про співробітництво між Міністерством
юстиції України та Міністерством юстиції
Французької Республіки

Дата підписання: 05.06.2008 Дата набрання чинності для України: 05.06.2008
Бажаючи поглибити доброзичливі відносини між двома державами;
Залишаючись переконаними щодо важливості ролі органів юстиції
в житті суспільства;
Відзначаючи, що обмін знаннями та досвідом у правовій галузі
відповідає інтересам обох сторін;
Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції
Французької Республіки, далі - "Сторони";
Домовляються про наступне:
СТАТТЯ 1
Сторони, у межах своєї компетенції та відповідно до умов та
процедур, передбачених даною Адміністративною Угодою, здійснюють
співробітництво у сфері юстиції та права і сприяють обміну
досвідом у таких напрямках:
- організація та функціонування міністерства юстиції та його
територіальних органів;
- встановлення тісних стосунків між органами юстиції двох
країн;
- підвищення кваліфікації працівників міністерства юстиції;
- розробка законопроектів та інших нормативно-правових актів
з питань, що становлять спільний інтерес та обмін інформацією щодо
законодавства та практичної реалізації права;
- з інших напрямків за умови, якщо вони відповідатимуть цілям
та завданням Сторін.
СТАТТЯ 2
З метою реалізації напрямків співробітництва, окреслених у
даній Адміністративній Угоді, Сторони розробляють щорічні програми
співробітництва.
Програми співробітництва повинні бути погоджені Сторонами не
пізніше 1 вересня року, що передує їх реалізації.
СТАТТЯ 3
Реалізація положень даної Адміністративної Угоди відбувається
таким чином:
- обмін досвідом, зокрема, шляхом організації візитів,
стажувань та проведення консультацій;
- організація та проведення, на підставах взаємності,
семінарів, круглих столів та конференцій з питань, що становлять
спільний інтерес;
- обмін законодавчими та іншими нормативно-правовими актами,
що становлять зацікавленість Сторін, дидактичними матеріалами та
брошурами, що видаються міністерствами.
СТАТТЯ 4
У рамках даної Адміністративної Угоди Сторони використовують
відповідно свою державну мову.
Компетентними органами, відповідальними за організацію
співробітництва на підставі даної Адміністративної Угоди,
визначені:
З боку української Сторони - Департамент міжнародного
правового співробітництва Міністерства юстиції України, а також, у
разі необхідності, співробітники дипломатичних установ України;
З боку французької Сторони - відділ з європейських та
міжнародних питань Міністерства юстиції Французької Республіки, а
також, у разі необхідності, співробітники дипломатичних установ
Французької Республіки.
СТАТТЯ 5
Сторони погоджуються проводити спільні консультації, по
можливості щорічно, з метою обговорення умов реалізації даної
Адміністративної Угоди, а також фінансової участі кожної з них.
Заходи співробітництва, передбачені даною Адміністративною
Угодою, реалізуються з урахуванням наявних фінансових можливостей
кожної зі Сторін.
СТАТТЯ 6
Дана Адміністративна Угода набуває чинності з моменту
підписання.
Дія даної Адміністративної Угоди може бути припинена через
шість місяців з дня письмового повідомлення, надісланого
дипломатичними каналами, про наміри однієї зі Сторін припинити дію
даної Адміністративної Угоди.
Вчинено 5 червня 2008 року у м. Париж, у двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
(підпис) (підпис)
Микола Оніщук Рашіда Даті
Міністр юстиції Garde des Sceaux,
України Міністр юстиції
Французької Республікивгору