Документ 250_059, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.03.2008

              Меморандум 
про взаєморозуміння щодо технічного
співробітництва у 2008-2009 роках
між Державною податковою адміністрацією України
та Податковим директоратом Франції

Дата підписання: 05.03.2008 Дата набрання чинності для України: 05.03.2008
Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА України)
та Податковий директорат Франції (далі - ПД Франції) (далі -
Договірні Сторони),
ВИЗНАЮЧИ важливість та ефективність технічного
співробітництва з метою вдосконалення взаєморозуміння податкового
законодавства, управління та практики між Договірними Сторонами,
прагнучи до посилення обміну податковою інформацією між
податковими органами України та Франції;
Договірні Сторони домовилися про укладання цього Меморандуму
про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва як основного
документу для подальшої двосторонньої співпраці. Меморандум
діятиме протягом невизначеного періоду починаючи з дати підписання
та буде автоматично продовжуватися, за виключенням, якщо одна з
сторін має окремі вимоги, та міститиме наступні положення:
- В Україну будуть направлені місії експертів від французької
сторони для проведення лекцій та надання консультацій з питань
оподаткування;
- Договірні Сторони можуть щороку організовувати семінари на
тему розробки стратегічного управління чи інших спільних загальних
питань, що стосуються податкової адміністрації;
- Навчальні поїздки до Франції для участі в окремих
навчальних програмах, основною темою яких є проблеми управління;
- При необхідності Договірними Сторонами можуть
обговорюватись та організовуватись спеціальні взаємовигідні
проекти.
Детальна інформація щодо заходів буде описана у щорічних
робочих планах.
За координацію Меморандуму відповідають департаменти
міжнародного співробітництва Договірних Сторін, а саме Департамент
міжнародного співробітництва Податкового директорату Франції та
Управління міжнародних зв'язків Державної податкової адміністрації
України (або їх правонаступники).
На початку кожного року протягом часу дії Меморандуму, такі
заходи, як лекції та консультації, програми обміну, семінари та
візити вищого рівня будуть узгоджуватись департаментами
міжнародного співробітництва Договірних Сторін.
Програми співробітництва за Меморандумом спільно
фінансуватимуться Договірними Сторонами.
- Під час візитів з України до Франції ДПА України несе
відповідальність за міжнародні транспортні витрати, а ПД Франції -
за проживання, харчування, внутрішні подорожі, якщо вони не
фінансуються міжнародним спонсором;
- Під час візитів з Франції до України ПД Франції відповідає
за міжнародні транспортні витрати та проживання, а ДПА України -
за внутрішні транспортні витрати.
Вирішення спірних питань, які можуть виникнути з приводу
застосування та тлумачення цього Меморандуму, здійснюється шляхом
переговорів.
НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ, нижче цей Меморандум підписали
повноважні представники обох сторін.
ВЧИНЕНО у м. Парижі 5 березня 2008 року у двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами при цьому всі тексти є
автентичними.
За Державну податкову За Податковий
адміністрацію України директорат Франції
Сергій Буряк Жан-Марк Фенет
Голова Генеральний директор
(підпис) (підпис)вгору