Документ 250_058, чинний, поточна редакція — Підписання від 01.03.2007

               Протокол 
про внесення змін до Рамкової угоди
про двостороннє співробітництво між Головним
контрольно-ревізійним управлінням України
та Об'єднанням суспільного значення "Сприяння розвитку
обмінів економічними та фінансовими технологіями" при Міністерстві економіки, фінансів та промисловості
Французької Республіки

Дата підписання: 01.03.2007 Дата набрання чинності для України: 01.03.2007
Керуючись статтею 7 Рамкової угоди про двостороннє
співробітництво ( 250_045 ), яка була підписана у м. Париж
12 травня 2005 року Головою Головного контрольно-ревізійного
управління України та Президентом АДЕТЕФ,
Враховуючи отримані результати та взаємну зацікавленість
партнерів продовжувати започатковане співробітництво,
Головне контрольно-ревізійне управління України та АДЕТЕФ,
які далі іменуються Сторони,
домовилися про наступне:
- Рамкова угода ( 250_045 ), підписана 12 травня 2005 р.(*),
залишатиметься чинною до 1 січня 2010 року. Термін її дії може
бути подовжений за взаємною згодою Сторін.
---------------- (*) Дату підписання Рамкової угоди ( 250_045 ) підтверджено
листом Головного контрольно-ревізійного управління України від
5 лютого 2008 року N 02-14/196
- Сторони можуть вносити зміни та доповнення до Рамкової
угоди ( 250_045 ), що оформляються додатковими Протоколами, які
складають невід'ємну частину цієї Рамкової угоди.
Цей протокол набирає чинності з дати підписання.
Вчинено у м. Париж 1 березня 2007 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому
обидва тексти є автентичними.
За Головне контрольно-ревізійне За АДЕТЕФ
управління України
(підпис) (підпис)
Петро АНДРЄЄВ Даніель МОРЕЛЬ
Голова Президентвгору