Документ 250_057, чинний, поточна редакція — Затвердження від 24.10.2007, підстава - 1255-2007-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.03.2008, підстава - v0072321-08. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом
Французької Республіки про надання
радника з питань підготовки підрозділів
підтримання правопорядку
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1255 ( 1255-2007-п ) від 24.10.2007 }

Уряд України та Уряд Французької Республіки, далі - Сторони,
керуючись Угодою між державами-учасницями
Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть
участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх
збройних сил ( 994_042 ), підписаної в м. Брюссель 19 червня
1995 року,
грунтуючись на положеннях Договору про взаєморозуміння та
співробітництво між Україною та Французькою Республікою
( 250_344 ), підписаного в Парижі 16 червня 1992 року, а також
Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про
взаємну охорону таємної інформації та матеріалів ( 250_029 ),
підписаної в м. Парижі, 7 грудня 1999 року,
виходячи із взаємної зацікавленості в наданні Урядом
Французької Республіки Урядові України (зокрема, Міністерству
внутрішніх справ України) радника з питань підготовки підрозділів
підтримання правопорядку,
домовилися про наступне:
Стаття 1
У цій Угоді терміни використовуються у такому значенні:
Термін "Радник" означає офіцера Національної жандармерії,
направленого Французькою Республікою в розпорядження командувача
внутрішніх військ України.
Термін "Утриманці" означає дружину Радника та дітей, які
знаходяться на його утриманні.
Стаття 2
Ця Угода встановлює загальні принципи і порядок діяльності
Радника.
Стаття 3
Термін перебування Радника встановлюється за взаємною
письмовою згодою Сторін.
Французька Сторона забезпечує оплату діяльності Радника в
період виконання ним своїх обов'язків при Головному управлінні
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Радник буде надавати допомогу та консультації Міністерству
внутрішніх справ України стосовно питань, пов'язаних, зокрема, зі
створенням центру підготовки спеціалістів для підрозділів
підтримання правопорядку, передачі знань та обміну досвідом у
сфері підготовки підрозділів підтримання правопорядку та
підготовки навчальних програм.
Стаття 4
Радник залишатиметься офіцером Національної жандармерії
Міністерства оборони Французької Республіки протягом терміну
виконання своєї місії.
Протягом терміну своєї місії Радник дотримуватиметься графіка
та порядку роботи, прийнятого в Головному управлінні внутрішніх
військ Міністерства' внутрішніх справ України. Крім права на
щорічні відпустки, він матиме право на вихідні в офіційні неробочі
дні Міністерства внутрішніх справ України.
Міністерство внутрішніх справ України надасть у розпорядження
Радника робочий кабінет в одному з приміщень Головного управління
внутрішніх військ та забезпечить доступ до робочого кабінету як
Радника, так і його відвідувачів.
Уряд Французької Республіки може припинити роботу Радника з
власної ініціативи, попередньо повідомивши про це Українську
Сторону, або на прохання Уряду України, зокрема у випадку якщо
допомога Радника виявиться недостатньою.
Стаття 5
Доступ Радника до таємної інформації здійснюватиметься згідно
з положеннями Угоди між Урядом України та Урядом Французької
Республіки про взаємну охорону таємної інформації та матеріалів
( 250_029 ) від 7 грудня 1999 року. Будь-яка таємна інформація та
матеріали будуть готуватися, передаватися, зберігатися,
опрацьовуватися та захищатися згідно з положеннями зазначеної
Угоди.
До початку виконання своїх обов'язків у Головному управлінні
внутрішніх військ МВС України Радник ознайомиться з чинним
законодавством України щодо режиму секретності та відповідальності
за розголошення інформації, яка стала йому відома під час
виконання ним своїх службових обов'язків.
Стаття 6
Українська Сторона не несе ніяких витрат, пов'язаних з
перебуванням Радника та його утриманців на території України (у
тому числі на медичну допомогу, в якій матимуть потребу
зацікавлені особи).
Стаття 7
Будь-які спірні питання або розбіжності, що можуть виникнути
в ході застосування положень цієї Угоди, вирішуються шляхом
консультацій між Сторонами.
Стаття 8
За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть
уноситися зміни та доповнення.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності через шістдесят днів з дати
отримання останнього письмового повідомлення про виконання
Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею
чинності.
Вона укладається терміном на два роки і її дія автоматично
продовжуватиметься на наступні однорічні періоди, якщо одна із
Сторін не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію
не пізніше, ніж за два місяці до закінчення відповідного періоду.
Припинення дії цієї Угоди не звільняє Сторони від виконання взятих
зобов'язань протягом періоду її застосування.
Учинено в м. Києві, 16 травня 2007 року у двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Уряд України За Уряд Французької
Республіки
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 1255 ( 1255-2007-п ) від
24.10.2007 }вгору