Документ 250_054, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.01.2006

             Технічна угода 
між Міністерством оборони України та
Міністерством оборони Французької Республіки
щодо стажування молодшого офіцера Військово-Морських
Сил Збройних Сил України у школі підготовки офіцерів
Військово-Морських Сил Збройних Сил Французької
Республіки під час навчального морського походу
2005 - 2006 років

Дата підписання: 24.01.2006 Дата набуття чинності: 24.01.2006
Міністерство оборони України і Міністерство оборони
Французької Республіки (далі - Сторони),
на основі Угоди між державами - учасницями
Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть
участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх
збройних сил, підписаної в Брюсселі 19 червня 1995 року
( 994_042 ),
домовилися про таке:
Стаття 1
Французька Сторона погоджується навчати молодшого офіцера
Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - Офіцер)
протягом повного курсу навчання, який надається Школою підготовки
офіцерів Військово-Морських Сил Французької Республіки (далі -
Школа) у період з 2 листопада 2005 року по 23 червня 2006 року.
Офіцером може бути тільки військовослужбовець чоловічої
статі.
Ця Угода має за мету визначити умови військового, юридичного,
освітнього, медичного та громадського характерів, які
застосовуватимуться по відношенню до Офіцера.
Стаття 2
Визначення кандидата на стажування здійснюється Українською
Стороною. Французька Сторона має право відхилити кандидатуру з
таких причин:
недостатнє знання Офіцером французької мови: мінімальний
рівень знання - перший рівень Сертифікату початкового знання
французької мови (DELF), або четвертий рівень Сертифікату знання
французької мови "Інституту французької культури" (Alliance
Francaise); невідповідність медичним вимогам: Офіцер прибуває до Школи з
сертифікатом про фізичну придатність, до якого додається заповнена
належним чином медична анкета, встановлена лікарем, визначеним
Посольством або Консульством Французької Республіки. Сертифікат
видається тільки після повного медичного огляду
військово-лікарською комісією та включає у додатку рентгенівський
знімок легень.
В той же час, остаточне зарахування Офіцера відбувається лише
після проходження ним медичного огляду у лікаря військової частини
призначення.
Рішення про непридатність, яке не може бути оскаржене, може
прийматися виключно медичною комісією порту.
Офіцер обов'язково проходить медичну комісію у перші дні
після прибуття до Французької Республіки. Основною метою цієї
комісії є виявлення захворювань, які можуть передаватися.
У разі сумніву щодо останньої дати щеплень, такі щеплення
здійснюються повторно.
Зарахування кандидата є неможливим у випадку:
гострого захворювання на стадії протікання або розвитку;
захворювання, яке вимагає нагляду або постійного догляду у
спеціальному медичному закладі;
наявності фізичних вад, наслідків хвороби або поранення,
несумісних з умовами життя у колективі.
З огляду на ізоляцію кораблів у морі і труднощі медичної
евакуації медичний огляд перед виходом у відкрите море є суворим,
згідно з критеріями, встановленими для військового персоналу
Військово-Морських Сил Французької Республіки. Він здійснюється
протягом трьох тижнів до відбуття корабля у плавання з метою
надання можливості військовому лікарю провести всі додаткові
процедури, необхідні для остаточного визначення придатності.
Після прибуття всіх необхідних документів Офіцера до
військової частини призначення інформація про його соціальне
страхування (наданий номер військового французького фонду
страхування, приватне страхування тощо) повинна бути повідомлена
відповідальному лікареві.
Французька Сторона звертається до Української Сторони з метою
забезпечення всіх необхідних умов для зарахування, зокрема
визначення рівня володіння французькою мовою. Українська Сторона
гарантує надання Французькій Стороні повної інформації про
кандидата. Ця інформація передається через аташе з питань оборони
при Посольстві Французької Республіки в Україні.
Переїзд Офіцера здійснюється за рахунок Французької Сторони.
Стаття 3
У період навчання Офіцер перебуває у розпорядженні
командування Школи.
Офіцер зобов'язаний виконувати накази, інструкції та
загальноприйняті правила поведінки, які встановлені Французькою
Стороною.
Командування Школи повідомляє аташе з питань оборони при
Посольстві України у Французькій Республіці про дисциплінарні
порушення, до яких може бути причетний Офіцер.
Дисциплінарні стягнення у відношенні до Офіцера можуть
здійснюватись виключно керівництвом Української Сторони.
Сторони взаємодіють між собою у виконанні необхідних
дисциплінарних або адміністративних стягнень стосовно Офіцера.
Стаття 4
Під час перебування у Школі Офіцер зобов'язаний виконувати
положення законодавства та військові статути, які діють у межах
Школи.
Стаття 5
У разі залучення Школи до реальних бойових дій участь Офіцера
у морському поході припиняється. Офіцер у найкоротший термін
відправляється на сухопутну територію Французької Сторони.
Стаття 6
Офіцер зберігає право носіння військової форми одягу
Військово-Морських Сил Збройних Сил України, та у кожному випадку
носить форму одягу, яка найбільше відповідає військовій формі
одягу Військово-Морських Сил Французької Республіки. За
необхідністю Офіцер одержує спеціальне спорядження та одяг
відповідно до правил, що застосовуються до військового персоналу
Військово-Морських Сил Французької Республіки.
Офіцер виконує всі правила поведінки, що діють у відношенні
до офіцерів його рангу Французької Сторони.
У питанні носіння цивільного одягу Офіцер підпорядковується
статутам Французької Сторони.
Офіцер забезпечується житловими умовами та харчуванням на
рівні офіцерів його рангу Французької Сторони.
Стаття 7
Метою Школи є надання на протязі восьми місяців умов для
набуття молодшими офіцерами, які пройшли теоретичний курс,
практичної підготовки з дій у відкритому морі та першого рівня
підготовки за спеціальністю.
Повний курс навчання включає тритижневий підготовчий курс,
який передує виходу у відкрите море, навчальний морський похід у
період від двадцяти двох до двадцяти чотирьох тижнів, спеціальний
курс на суші протягом восьми тижнів, включаючи два тижні канікул
після закінчення навчального морського походу, та курс "Державні
морські операції", до якого входять такі предмети, як: операції
морської поліції з боротьби з перевезенням наркотиків та захист
довкілля.
Після навчального морського походу Офіцер отримує атестат про
проходження цього курсу та атестат про проходження курсу "Державні
морські операції".
Офіцер отримує окремий атестат про підготовку з надання
першої невідкладної медичної допомоги, яку він проходить під час
морського походу.
Стаття 8
Українська Сторона має право упевнитись, що Офіцер
користується всіма соціальними умовами, які надаються згідно із
чинним законодавством Французької Республіки.
Стаття 9
Всі спори щодо тлумачення та/або застосування цієї Угоди
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Стаття 10
Стажування молодшого офіцера Військово-Морських Сил Збройних
Сил України у школі підготовки офіцерів Військово-Морських Сил
Збройних Сил Французької Республіки під час навчального морського
походу 2005 - 2006 років здійснюється на основі затвердженого
плану двостороннього співробітництва між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Французької Республіки на 2005
рік. Стажування фінансується за рахунок Французької Сторони.
Стаття 11
Зміни та доповнення до цієї Технічної угоди вносяться за
взаємною письмовою згодою Сторін і оформлюються відповідними
протоколами, які стають її невід'ємною частиною. Дія цієї Угоди
може бути припинена однією із Сторін шляхом письмового
повідомлення, надісланого за місяць до дати припинення цієї Угоди.
Стаття 12
Угода набуває чинності з дня останнього підпису та
укладається на період з 2 листопада 2005 року до завершення
навчального морського походу, або до 23 червня 2006 року.
В той же час, припинення дії Угоди не звільняє Сторони від
зобов'язань, пов'язаних з виконанням положень цієї Угоди.
Вчинено в Україні у м. Київ 24 січня 2006 року.
Вчинено у Французькій Республіці у м. Париж 21. 10. 2005
року.
Угода вчинена в двох примірниках французькою та українською
мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.
За За
Міністерство оборони Міністерство оборони
Французької Республіки України
Le vice-amiral Заступник командувача
Pierre Devaux Військово-Морських Сил
Збройних Сил України з
sous-chef d'etat-major бойової підготовки та
"Ressources Humaines" військово-навчальних
закладів - начальник
управління
контр-адмірал
І. М. ЧАЛИЙвгору