Документ 250_049, чинний, поточна редакція — Затвердження від 01.08.2006, підстава - 1062-2006-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.03.2007, підстава - v-855321-07. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом
Французької Республіки про взаємне визнання
документів про наукові ступені і вчені звання
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1062 ( 1062-2006-п ) від 01.08.2006 }

Дата підписання: 14.06.2005 Дата затвердження: 01.08.2006 Дата набуття чинності: 01.03.2007
Уряд України і Уряд Французької Республіки, далі пойменовані
Сторонами,
Висловлюючи бажання сприяти подальшому розвитку і поглибленню
двостороннього співробітництва в галузі освіти і науки,
Прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів
про наукові ступені і вчені звання,
Домовились про таке:
Стаття 1
Сторони розвивають співробітництво в галузі визнання рівня
компетенцій наукових та науково-педагогічних кадрів шляхом:
створення рівноцінних умов для проведення захисту дисертацій
здобувачами наукових ступенів, що є громадянами однієї Сторони, в
радах з присудження наукових ступенів і вчених звань держави
другої Сторони;
своєчасного інформування про зміни в національних державних
системах з питань визнання рівня компетенції випускників вищих
навчальних закладів, наукових та науково-педагогічних кадрів;
обміну відповідними нормативними актами та іншими матеріалами
з питань визнання рівня компетенції наукових та
науково-педагогічних кадрів.
Стаття 2
Диплом кандидата наук, виданий уповноваженим органом України,
і диплом доктора, виданий у Франції уповноваженими на те вищими
навчальними закладами, визнаються документами одного рівня.
Стаття 3
Сторони надають одна одній нормативні акти, що регулюють
правила оформлення і видачі документів про наукові ступені і вчені
звання, зразки та опис зазначених документів, а також направляють
одна одній у разі потреби відповідні офіційні роз'яснення.
Стаття 4
Спірні питання, пов'язані із взаємним визнанням документів
про наукові ступені і вчені звання, Сторони вирішують шляхом
консультацій і переговорів.
Стаття 5
Сторони створюють консультативний паритетний
українсько-французький Комітет, що складається з представників
академічних та наукових кіл і центральних органів управління
освітою, завданням якого є проведення моніторингу реалізації цієї
Угоди.
Засідання Комітету відбуваються щонайменше раз на п'ять
років.
Стаття 6
Кожна зі Сторін повідомляє іншу про виконання необхідних з її
боку конституційних процедур для набуття чинності даною Угодою,
яка вступає в дію з першого дня другого місяця після дня, коли
було отримано останнє повідомлення.
Ця Угода укладається терміном на 5 років і автоматично
продовжується на наступні п'ятирічні періоди.
Кожна із Сторін може припинити дію Угоди, попередивши іншу
Сторону письмово не пізніше ніж за шість місяців.
Вчинено в м. Париж 14 червня 2005 року у двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Французької
Республіки
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 1062 ( 1062-2006-п ) від
01.08.2006 }вгору