Документ 250_044, чинний, поточна редакція — Підписання від 12.12.2005

               Протокол 
про співробітництво між Адміністрацією
Державної прикордонної служби України та
Центральним Управлінням прикордонної
поліції Французької Республіки

Дата підписання: 12.12.2005 Дата набуття чинності: 12.12.2005
Центральне управління прикордонної поліції Французької
Республіки та Адміністрація Державної прикордонної служби України
(далі - Сторони) на підставі Угоди між Францією та Україною про
співробітництво між правоохоронними органами, підписаної у Києві
03.09.98 ( 250_043 ), зокрема, статті 5 та 6 Угоди, та зміни,
внесені у формі обміну листами, які були підписані у Парижі та
Києві відповідно 07.03.2002 та 02.08.2002,
Домовились про наступні напрями та порядок співробітництва:
Стаття 1
Напрямки співробітництва
1. Сторони в рамках Протоколу та згідно із законодавством
Сторін надають допомогу один одному з метою ефективної протидії
нелегальній міграції шляхом обміну інформацією у наступних
напрямах:
1.1. Потоки незаконної міграції на їх державних кордонах;
1.2. Громадянство нелегальних мігрантів;
1.3. Канали незаконної міграції;
1.4. Способи та методи, які використовуються для організації
каналів незаконної міграції;
1.5. Способи підроблення документів та їх придбання.
1.6. Нові нормативно-правові акти з прикордонних питань та
протидії незаконній міграції;
1.7. Запровадження сучасних технологій охорони державного
кордону, протидії нелегальній міграції та підробці документів;
1.8. Підготовка персоналу та впровадження співробітництва за
спільною згодою Сторін.
Стаття 2
Порядок співробітництва
Річні програми про технічне співробітництво та підготовку
кадрів розробляються за участю аташе з питань внутрішньої безпеки
Франції служби міжнародного технічного співробітництва у Києві,
який є одночасно посередником між наступними відповідними Службами
у сфері оперативного співробітництва та швидкого реагування на
події, які становлять інтерес для Сторін:
- з української сторони:
Адміністрація Державної прикордонної служби, 01034, Київ, вул. Володимирська, 26, тел.: 00 38 044 235-11-00, факс: 00 38 044 239-84-80, е-mail: dkk@pvu.gov.ua, www.pvu.gov.ua;
- з французької сторони:
Центральний офіс з питань протидії незаконній міграції та працевлаштуванню іноземців без документів (OCRIEST) 27, cours des Petites ecuries, 77185 Lognes, tel.: 00 33 1 60 37 15 86, fax.: 00 33 1 64 62 10 48, e-mail: dcpaf ocriest@interieur.gouv.fr
Центральні установи зв'язку між двома службами є наступні:
- з української сторони:
Адміністрація Державної прикордонної служби, 01034, Київ, вул. Володимирська, 26, тел.: 00 38 044 235-11-00, факс: 00 38 044 239-84-80, е-mail: dkk@pvu.gov.ua, www.pvu.gov.ua;
- з французької сторони:
Штаб-квартира Центрального управління прикордонної поліції; 8, rue de Penthievre, 75008 Paris, tel.: 00 33 1 49 27 41 12, fax.: 00 33 1 42 65 15 85, e-mail: sic.dcpaf.@interieur.gouv.fr
Стаття 3
Процедура обміну інформацією
Запитуюча Сторона надсилає запит про надання інформації
запитуваній стороні у письмовому вигляді. У невідкладних випадках
запит може передаватись усно, але не пізніше трьох діб має бути
підтверджений письмово.
Запит повинен містити:
- реквізити Сторони, яка запитує;
- мету та підстави запиту;
- зміст запиту;
- підпис керівників служб, передбачених статтею 2 Угоди.
Інформація, надана в рамках зазначеного Протоколу, не може
бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди
Сторони, яка її надала.
Стаття 4
Порядок спілкування між Сторонами
Спілкування між Сторонами відбуватиметься відповідними
державними мовами або мовою співробітництва, обраною за
домовленістю двох Сторін.
Для забезпечення виконання взаємних зобов'язань, передбачених
Угодою, а також розв'язання питань, що виникають у процесі
співробітництва, Сторони проводять консультації. У разі потреби,
можуть організовувати спільні робочі групи.
Стаття 5
Внесення змін до Угоди
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, які оформляються відповідними протоколами, що
становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди і набиратимуть
чинності у порядку, передбаченому абзацом 1 статті 7 цієї Угоди.
Стаття 6
Розв'язання спорів
Спори та розбіжності, що можуть виникнути у зв'язку із
застосуванням цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом проведення
прямих консультацій та переговорів.
Стаття 7
Набрання чинності
Угода набирає чинності з дати її підписання обома Сторонами
та діє протягом п'яти років.
Дія Протоколу автоматично продовжується на наступні однорічні
періоди, якщо жодна із Сторін не пізніше, ніж за три місяці до
закінчення відповідного періоду, не повідомить іншу Сторону про
свій намір припинити дію цієї Угоди.
Вчинено у м. Париж, 12 грудня 2005 р. у двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами. Всі екземпляри є
автентичними.
За Адміністрацію Державної За Центральне Управління
прикордонної служби України прикордонної поліції
Французької Республіки
Генерал-полковник
Микола ЛИТВИН Ерік ЛЕ ДУАРОН
(підпис) (підпис)
Голова Державної Директор Центрального
прикордонної служби Управління прикордонної
України поліції Французької
Республікивгору