Документ 250_001-15, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.04.2015

АДМІНІСТРАТИВНА УГОДА
між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством екології, сталого розвитку та енергетики Французької Республіки

Дата підписання:

22.04.2015

Дата набрання чинності для України:

22.04.2015

Міністр екології та природних ресурсів України, від імені Міністерства екології та природних ресурсів України

та

Міністр екології, сталого розвитку та енергетики Французької Республіки (далі - Сторони),

МАЮЧИ НА МЕТІ сприяти двосторонньому співробітництву в сфері охорони навколишнього природного середовища і сталого розвитку, заснованому на спільному інтересі,

ПРИДІЛЯЮЧИ НАЛЕЖНУ УВАГУ необхідності захисту навколишнього природного середовища на світовому та регіональному рівнях і невідкладності знаходження ефективних і сталих рішень шляхом розвитку міжнародного співробітництва,

ВРАХОВУЮЧИ цілі реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованою 16 вересня 2014 року,

ВІДДАНІ посиленню співробітництва з перспективою відкрити шлях до подальших сталих партнерств,

БАЖАЮЧИ зміцнювати і обмінюватися власним досвідом в тому, що стосується саме екологічної політики і сталого використання природних ресурсів для створення сталих екосистем і зменшення негативного впливу змін клімату,

ВРАХОВУЮЧИ Протокол про наміри між Міністерством екології Французької Республіки та Міністерством екології України від 26 січня 1994 року.

Висловлюємо намір співпрацювати згідно таких умов:

Стаття 1 - ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сторони підтверджують свій намір посилити обмін досвідом у сфері охорони навколишнього природного середовища у таких галузях, як:

- створення природоохоронних зон та природних заповідників і управління ними, збереження біорозмаїття,

- управління водними ресурсами та їх збереження,

- поліпшення якості повітря,

- забезпечення енергоефективності,

- "циркулярна економіка" та управління відходами,

- боротьба зі змінами клімату,

- сприяння розвитку законодавства у цих сферах.

Стаття 2 - ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА

Співробітництво у сферах, зазначених в Статті 1, може бути впроваджене шляхом обміну між експертами, організації семінарів, виїздів на місця, створення постійної робочої групи, яка буде відповідальною за пошук експертів, які можуть бути залучені в обмінах досвідом, що буде уточнюватись в планах дій, формалізуючих конкретні види діяльності на майбутнє впродовж наступних років і будь-який вид партнерства, узгоджений між Сторонами.

Кожна з Сторін фінансує відрядження та проживання своїх делегацій.

Стаття 3 - МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ДІЙ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сторони призначають своїх відповідальних представників в межах цього співробітництва і можуть залучати до співпраці громадські та навчальні та наукові установи, неурядові організації та підприємства, які володіють визнаними компетенціями у сферах, визначених у Статті 1.

Оцінка робіт буде здійснена через рік після підписання цієї Адміністративної Угоди з тим, щоб дозволити представникам обох делегацій визначити роботи, які необхідно буде виконати та їх особливості, та ідентифікувати можливості для розвитку партнерства.

Стаття 4 - ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Адміністративна Угода укладається на 5-ти річний строк, який може бути продовжено на підставі обміну відповідними листами, і набирає чинності з дня її підписання.

Будь-яка розбіжність або спір між Сторонами стосовно тлумачення та/або стосовно застосування положень цієї Адміністративної Угоди вирішується шляхом консультацій та переговорів.

До цієї Адміністративної Угоди можуть вноситися зміни та доповнення за спільною згодою Сторін у письмовій формі.

Дію цієї Адміністративної Угоди може бути припинено в будь-який момент через шість (6) місяців з дати отримання дипломатичними каналами письмового повідомлення однією із Сторін щодо намірів припинити дію цієї Угоди.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на завершення чи реалізацію програм та/чи проектів, започаткованих у рамках цієї Адміністративної Угоди.

Вчинено у Парижі, 22 квітня 2015 року у двох примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.


Міністр екології
та природних ресурсів України

Міністр екології,
сталого розвитку та енергетики
Французької Республіки


(підпис)

(підпис)
вгору