Документ 2508-XII, поточна редакція — Прийняття від 26.06.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення селища міського типу
Світлодарське Донецької області до
категорії міст районного підпорядкування
і присвоєння йому найменування місто Світлодарськ
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 37, ст. 549 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Світлодарське Дебальцівської
міськради Донецької області до категорії міст районного
підпорядкування і надалі іменувати його місто Світлодарськ.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 червня 1992 року
N 2508-XIIвгору