Документ 2508-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2005, підстава - 1618-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям
Цивільного ( 435-15 ) та Сімейного
кодексів України ( 2947-14 )
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 20, ст.277 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

2. У статті 16 та частині дванадцятій статті 18 Закону
України "Про громадянство України" ( 2235-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65) цифри "15" замінити
цифрами "14".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 квітня 2005 року
N 2508-IVвгору