Документ 2507-XII, поточна редакція — Прийняття від 26.06.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міст Жданівки, Докучаєвська
і Новогродівки Донецької області до категорії
міст обласного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 37, ст. 548 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести міста Жданівка, Докучаєвськ і Новогродівка Донецької
області до категорії міст обласного підпорядкування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 червня 1992 року
N 2507-XIIвгору