Про порядок введення в дію Закону України "Про надзвичайний стан"
Постанова Верховної Ради України від 26.06.19922502-XII
Документ 2502-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.04.2000, підстава - 1550-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1550-III ( 1550-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.176 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про надзвичайний стан"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 37, ст. 539 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про надзвичайний стан"
( 2501-12 ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до 1 серпня 1992 року внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
надзвичайний стан" і привести рішення Уряду України у
відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 червня 1992 року
N 2502-XIIвгору