Про порядок введення в дію Закону України "Про музеї та музейну справу"
Постанова Верховної Ради України від 29.06.1995250/95-ВР
Документ 250/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 29.06.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про музеї та музейну справу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 25, ст.192 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про музеї та музейну справу"
( 249/95-ВР ) з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства України у відповідність з цим
Законом чинні законодавчі акти, а також рішення Уряду України та
інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить
цьому Закону. 3. Провести протягом 1995 року державну реєстрацію музеїв
відповідно до цього Закону, а також здійснити до 1 квітня 1996
року перереєстрацію державних музеїв без внесення плати. 4. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 1995 року: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про узгодження законодавчих актів України з Законом
України "Про музеї та музейну справу"; привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами державної виконавчої влади України їх
нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 29 червня 1995 року
N 250/95-ВРвгору