Документ 250-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.05.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. № 250
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 250

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Субвенція надається обласним бюджетам Донецької та Луганської областей на відновлення їх інфраструктури.

3. Субвенція спрямовується на реалізацію таких проектів і заходів у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції і на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі:

1) нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, проектні та вишукувальні роботи - на об’єктах соціальної і дорожньо-транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства комунальної власності, які необхідно відновити для життєзабезпечення населених пунктів, що постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції;

2) реконструкція, капітальний ремонт, проектні та вишукувальні роботи - на об’єктах житлового фонду комунальної власності, що зазнали пошкодження внаслідок проведення антитерористичної операції;

3) реконструкція, капітальний ремонт, проектні та вишукувальні роботи - на об’єктах комунальної власності, які можливо використати для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

4) проектні та вишукувальні роботи - на об’єктах, що фінансуватимуться за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, крім тих, що проводяться на об’єктах приватної власності.

4. Умовами надання субвенції є:

1) фінансування зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов проектів і заходів, календарний план реалізації яких становить не більш як два роки;

2) відновлення насамперед систем життєзабезпечення населених пунктів, що постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції, зокрема об’єктів тепло-, газо-, електро- і водопостачання, водовідведення, житлових будинків;

3) здійснення нового будівництва лише у разі, коли пошкоджені в ході проведення антитерористичної операції об’єкти не підлягають відновленню шляхом реконструкції та/або капітального ремонту, або витрати для їх відновлення перевищують витрати на нове будівництво без зміни цільового призначення таких об’єктів.

5. Надання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

6. Районні держадміністрації, у тому числі ті, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, та виконавчі органи відповідних місцевих рад подають переліки проектів і заходів, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов (далі - переліки проектів і заходів), на розгляд Донецькій та Луганській обласним держадміністраціям, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій.

7. Переліки проектів і заходів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції, та зміни до них формуються Донецькою та Луганською обласними держадміністраціями, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, за пропозиціями районних держадміністрацій, у тому числі тих, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, та виконавчих органів відповідних місцевих рад Донецької та Луганської областей, після чого подаються на погодження Мінрегіону.

Мінрегіон протягом п’яти робочих днів з дня надходження переліків проектів і заходів погоджує їх або подає Донецькій та Луганській держадміністраціям, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, зауваження для їх усунення.

Переліки проектів і заходів після погодження з Мінрегіоном затверджуються Донецькою та Луганською обласними держадміністраціями, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій.

8. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161).

9. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

10. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Донецька та Луганська обласні держадміністрації, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, подають щомісяця до 5 числа Мінрегіону інформацію про використання субвенції у розрізі проектів і заходів.

14. Мінрегіон подає щомісяця до 10 числа Мінфіну інформацію про використання субвенції у розрізі проектів і заходів.

15. Казначейство щомісяця до 15 числа подає інформацію Мінрегіону, Мінфіну і Мінекономрозвитку про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі проектів і заходів.

16. Складення і подання бюджетної та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору