Про порядок введення в дію Закону України "Про ветеринарну медицину"
Постанова Верховної Ради України від 25.06.19922499-XII
Документ 2499-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.06.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про ветеринарну медицину"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст. 532 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про ветеринарну медицину" законодавчі та інші нормативні
акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Президенту України привести видані ним правові акти у
відповідність з цим Законом.
4. Кабінету Міністрів України: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про зміни і доповнення чинних законодавчих актів
України, що випливають із Закону України "Про ветеринарну
медицину"; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про ветеринарну медицину"; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному
Закону; до 1 листопада 1992 року внести на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України про карантин тварин; до 1 серпня 1992 року затвердити перелік протиепізоотичних,
лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших
ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної
ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних коштів; до 1 жовтня 1992 року затвердити Положення про надзвичайні
протиепізоотичні комісії; до 1 грудня 1992 року затвердити Статут ветеринарної медицини
України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 25 червня 1992 року
N 2499-XIIвгору