Документ 2490-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.04.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 20, ст.276 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 5, ст. 37) такі
зміни:
1. Абзац другий частини першої статті 20 викласти у такій
редакції:
"солдати і матроси, сержанти і старшини, які прослужили на
строковій військовій службі не менше шести місяців, громадяни
призовного віку, які не проходили строкову військову службу і
мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки
спеціаліста або магістра, військовозобов'язані та жінки, які не
мають військових звань офіцерського складу, прапорщиків і
мічманів, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком
від 19 до 40 років - на військову службу солдатів і матросів,
сержантів і старшин".
2. У пункті "а" частини другої статті 23:
в абзаці першому слова і цифри "до 18 місяців" замінити
словами і цифрами "до 12 місяців";
в абзаці другому слова і цифри "до 24 місяців" замінити
словами і цифрами "до 18 місяців";
в абзаці третьому слова і цифри "до 12 місяців" замінити
словами і цифрою "до 9 місяців".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Дія пункту 2 розділу I цього Закону поширюється на
громадян, які призиваються на строкову військову службу у Збройних
Силах України та інших військових формуваннях, утворених
відповідно до законів України, починаючи з осіннього призову 2004
року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 березня 2005 року
N 2490-IVвгору