Документ 249-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.04.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2019 р. № 249
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської інтеграції

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської інтеграції зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 55ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2019 р. № 249

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської інтеграції

1. У тексті Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2014 р., № 24, ст. 735; 2016 р., № 21, ст. 829, № 98, ст. 3187; 2017 р., № 53, ст. 1605, № 59, ст. 1775), слова “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” в усіх відмінках замінити словами “Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” у відповідному відмінку.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2014 р. № 700 “Питання підготовки та проведення засідань окремих двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 100, ст. 2957; 2015 р., № 60, ст. 1956; 2016 р., № 24, ст. 942, № 98, ст. 3187):

1) у підпункті 2 та абзаці п’ятому підпункту 6 слова “директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

2) у підпункті 4 слова “перший заступник (заступник) директора Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

3) у підпункті 4-1 слова “керівник підрозділу з питань забезпечення роботи двосторонніх органів між Україною та ЄС Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “керівник експертної групи з питань забезпечення роботи двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

4) у підпункті 9 слова “Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 “Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2351; 2016 р., № 24, ст. 942, № 98, ст. 3187):

1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова “Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

2) у Порядку організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слова “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

у пункті 1 додатка до Порядку у графі “Державні органи та інші суб’єкти, представники яких беруть участь у роботі групи” слова “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 447 “Питання проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 53, ст. 1605):

1) у постанові:

у пункті 3 слова “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

в абзаці третьому пункту 4 слова “Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

2) у пункті 7 Порядку проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого зазначеною постановою, слова “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 512 “Про порядок здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1775):

1) у пункті 2 постанови слова “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

2) у Порядку здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire, пов’язаних з виконанням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 6 слова “Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”;

у пункті 9 слова “Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України” замінити словами “Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

6. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 467 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань популяризації України у світі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1680):

позицію:

“Представник Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”

замінити такою позицією:

“Представник Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України”.

7. Пункт 7 Положення про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 759 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 84, ст. 2565), викласти в такій редакції:

“7. Урядовий офіс очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує заступник генерального директора. У разі відсутності генерального директора та заступника генерального директора Урядового офісу повноваження генерального директора виконує один з керівників експертної групи або державних експертів відповідно до наказу Державного секретаря Кабінету Міністрів України.”.вгору