Документ 249-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.04.2008

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Звернення Верховної Ради України
до Президента України з приводу Указу Президента
України про звільнення С. Станік
з посади судді Конституційного Суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 26, ст.246 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до Президента
України з приводу Указу Президента України про звільнення
С. Станік з посади судді Конституційного Суду України (додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 9 квітня 2008 року
N 249-VI

ЗВЕРНЕННЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
З ПРИВОДУ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО
ЗВІЛЬНЕННЯ С. СТАНІК З ПОСАДИ СУДДІ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

1 травня 2007 року Указом N 370/2007 ( 370/2007 ) Президент
України звільнив С. Станік з посади судді Конституційного Суду
України у зв'язку з порушенням присяги.
У ході процедури судового оскарження зазначеного Указу
( 370/2007 ) Президента України Постановою колегії суддів Судової
палати в адміністративних справах Верховного Суду України залишено
в силі рішення Шевченківського районного суду м. Києва від
18 липня 2007 року про визнання звільнення С. Станік незаконним та
поновлення її на посаді судді Конституційного Суду України.
Виконуючи судове рішення, Президент України 2 квітня
2008 року видав Указ N 294/2008 ( 294/2008 ) "Питання С. Станік",
яким поновив С. Станік на посаді судді Конституційного Суду
України. Проте вже наступного дня, 3 квітня 2008 року, Президент
України видав Указ N 297/2008 ( 297/2008 ) "Про скасування Указу
Президента України від 25 березня 2004 року N 368". Цим Указом
( 297/2008 ) "у зв'язку з порушенням процедури вступу на посаду
судді Конституційного Суду України" було скасовано акт про
призначення С. Станік суддею Конституційного Суду України. Таким
чином, Президент України всупереч судовому рішенню фактично вдруге
звільнив С. Станік із займаної посади.
Вичерпний перелік підстав для звільнення з посади судді
Конституційного Суду України передбачений частиною п'ятою статті
126 Конституції України ( 254к/96-ВР ), яка, однак, не містить ні
зазначеної підстави звільнення судді з посади ("порушення
процедури вступу на посаду"), ні обраного Президентом України
способу звільнення судді (шляхом скасування акта про призначення).
Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України
( 254к/96-ВР ) органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України. А відповідно до
частини третьої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Президент України на основі та на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України видає укази і
розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території
України.
Запроваджувана Президентом України практика звільнення
посадових осіб із займаних ними посад шляхом скасування актів про
їх призначення підриває юридичну логіку визначення Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України вичерпного переліку підстав для
звільнення.
З огляду на викладене, Верховна Рада України звертається до
Президента України з пропозицією розглянути Указ від 3 квітня
2008 року N 297/2008 ( 297/2008 ) "Про скасування Указу Президента
України від 25 березня 2004 року N 368" на предмет його
відповідності частині другій статті 19, частині другій статті 102,
частинам першій і третій статті 106, статтям 126 і 149 Конституції
України ( 254к/96-ВР ).

м. Київ
9 квітня 2008 рокувгору